на правах рекламы:

победители BSZS

 

Traute von Bern

BSZS 1937 (GHKLH) VA 1 Siegerin

VA Bodo v.d. Brahmenau

SZ 434957

Donar v. Zuchtgut

VA Klodo v. Boxberg

SZ 135239

Daga v. Blasienberg

Fanny v. Neuerburg

SZ 302956

Pack v. Osterland
Inge v. Oeringen
Vicki v. Bern VA Utz von Haus Schutting

VA Klodo v. Boxberg

SZ 135239

Donna z. Reuerer
Olle v. Bern Wetter v. Gruenen Eck
Ada v. Alfeld


 

Copyright © 2002-2008
by Barinskaya Nataly