.: :.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  wallpaper -
 
 
 
 


 


27-28 2019 . ()


: Norbert Scharschmidt ()

 




,

1 (Erik iz Doma Allens x )
2 AMIGO NOVA JAMINA
(Gary v. Huhnegrab x Kenya Nova Jamina)
3
(Asso Di Casa Nobili x Ural Land Neyla)
4
( x )
5 -
( x )



,

1 (Amaretto v Frankengold x Cheslava iz Fortuna Merdi)
2
(Amaretto v Frankengold x Cheslava iz Fortuna Merdi)
3
(Tolstoy v. Frankengold x )
4
(Erni iz Doma Allens x )
5
(Erni iz Doma Allens x )
6
( x )
7
(Asso Di Casa Nobili x Ural Land Neyla)
8 *
( x 2)
9
( x )



,


1 (Arras Team Zabershof x Nixe vom Billberg)
2
(Enzzo Armagedonas x )
3
(Fest Kiefer Combat x )



,


1 YA'FANNI LERA DASHI (Atsel Hof Fedor x Ya'Fanni Lera Ottolayn)
2
(Allemo Haus General x )
3
( x )
4
(Enzzo Armagedonas x )
5
(Cid von der Schiffslache x )
  


,

1 TARGUS VOM FROSTEN (Max Du Val D'anzin x Frosten Rusland Yakata)
2
(Allemo Haus General x )



,

1 MANIK DU MAISON VISKI (Team Marlboro Hilton x Manik Du Maison Kolhida)
2
( x )
3 -
(Arras Team Zabershof x )



,

1 SABBAT VOM FROSTEN (Kaspar von Tronje x Sunrise vom Frosten)
2 ALLEMO HAUS ZHENNAR
(Allemo Haus Zevs x Yafabula)
3
(Bodo vom Urnersee x Valetta Vom Arrian Hof)
4 KALASHNIKHOF URFIN
(Balaris Black Fire x Kalashnikhof Tayna)
5
(Mitschigan Primo Grande x )
6
(Bunt v. Edelweiss x )



,

1 ( x Magiya Iz Fortuna Merdi)
2 ALLEMO HAUS KYARA
(Freddy vom Frosten x Allemo Haus Evelina)
3
(Henko vom Holtkamper Hof x Naomi von Baccara)
4 STERN REGEN MISTIKA
(Marvil Junion Banderas x Koroleva s Logoiskogo Trakta)
5
(Robby v. Martelsberg x )
6 HONDA VON GESSON
(Zakhar No Bartas Krasta x Goldene Bienenstock Vidzhevana)
7 II
(Freddy Vom Frosten x )
8 YA'FANNI LERA VOKSI
(Atsel Hof Fedor x Marvil Junion Story)
9
(Arras Team Zabershof x )
10 NORD SHTOLTS VALENTINE
(Emmo Framato Rolau x Dortonion Arkona)
11
(Mitschigan Primo Grande x Bjanka v. Edelweiss)
12 OBERLAUF DOMINIKA
(Demant's Nahar x Oberlauf Persiya)
13
(Bunt v. Edelweiss x )
14
(Mitschigan Primo Grande x )
15
( x )



,

1 ( x )
2
(Grosefohnon Yustaf x Greys von Gesson)
3
(Vanos v. Kuckuckland x )
4 IRIDIY VON HAUS DEVARTIS
(Arras Team Zabershof x Volturi von Haus Devartis)
5 ALLEMO HAUS YANAR
(Allemo Haus Kesh x Allemo Haus Hasandra)
6 HAUS FANNY PATRON
(Hurbo Di Casa Nobili x Uxi De Intercanina)
7 ATSEL HOF YARKON
( x Tamara vom der Weisenburg)
8 ALLEMO HAUS YANDEX
(Allemo Haus Kesh x Allemo Haus Hasandra)



,

1 ALLEMO HAUS GERMANIKA (Vanos v. Kuckuckland x )
2
( x )
3 SHAYEN IZ BELOGO JARA
(Cronos Del Seprio x De Orse Mak Flai Vensi)
4
(Vanos vom Kuckuckland x Allemo Haus Dyla)
5 MANIK DU MAISON TSUNAMI
(Marlo v. Baccara x Yecci v.d. Freihit Westerholt)
6 MARIMBA VOM FROSTEN
(Hugo vom Radhaus x Frosten Rusland Yakata)
7 ATSEL HOF YASHMINA
(Aufstig Nimbus x Tamara vom der Wei?enburg)
8 SHAGGI IZ BELOGO JARA
(Cronos Del Seprio x De Orse Mak Flai Vensi)
9
(Allemo Haus Kesh x Allemo Haus Hasandra)



,

1 +++ MITSCHIGAN PRIMO GRANDE (Omen v. Radhaus x Dala Primo Grande)
2 -+-
(Tolstoi vom Frankengold x )
3 +++ GANDI VON GESSON
(Zakhar No Bartas Krasta x Cinzia Di Fosco Aidas)
4 +++ ALLEMO HAUS FORSAZH
(Chacco v.d. Freiheit Westerholt x )
5 +++ URAL LAND NESH
(Mailo v.d. Jahnhohe x Ural Land Magesty)
6 +++
(Liam v. Bad-Boll x )
7 +++ ARIYTSY URALA CHEMPION
(Djelari Hil Ilkanto x Ariytsy Urala Yumira)
8 +++ ANTENOR HOF ARMANI GRAND
(Tolstoi v. Frankengold x Antenor Hof Sindi Krouford)
9 ++-
(Zoff vom Eichenplatz x )
10 +++ FEYVORITS GODS ZILBER
(Tolstoi v. Frankengold x Autbek Marmeladka)
11 -++ A
(Vanos v. Kuckuckland x )
12 +++ GOLDENE BIENENSTOCK JESKAR
(Margman Yan x Frnheim Kanni Istoria)
13 +++ MARSHAL IZ FORTUNA MERDI
(Jakiro v.d. Malchower Aue x Nikol iz Belogo Jara)
14 +++ ARMANI Z AZOVSKOGO BEREGA
(Romero von Bad-Boll x Elvira z Azovskogo Berega)
15 +++
(Maximo v. Fichtenschlag x )
16 +++ BEKHEM ROYAL KING
(Rus Briskazi Musolino x Evra Gold Shturm)
17 +++
(Franco v. Kuckucksland x Malta v. Frankengold)
18 -++ BALARIS KENON
(Mitschigan Primo Grande x Balaris Mitsubishi)
19 +++ (
x Flana v.Bierstadter Hof)



,

1 +++ GALAKSI OF FLOKISH FEST (Zilber Vasserfal Shantazh x Itsa Of Flokish Fest)
2 +++
( x )
3 +++ GOLDEN STAR OF FLOKISH FEST
(Mitschigan Primo Grande x Itsa Of Flokish Fest)
4 -++ EVGENIYA IZ BELOGO JARA
(Mitschigan Primo Grande x Domiana iz Belogo Jara)
5 +++
(Tolstoi v. Frankengold x )
6 ++- CHEIZANA
(Rus Ivars Junker x Vasilisa)
7 ++-
(Hugo vom Radhaus x )
8 +++ VENDETTA VOM HAUS KSENI
(Forman vom Schloss Rugland x Arven vom Haus Kseni)
9 +++ GALA IZ DOMA ALLENS
(Zevs 2 iz Doma Allens x Leska Team Gaudi)
10 -++
( x )
11 +++ OPIUM S GORNOGO RUCHYA
(Mitschigan Primo Grande x Tadellos Makshof Camira)
12 +++ 
(Panter Oger Schloss x Benda v. Grafental)
13 +++
(- x )
14 -+-
(Tolstoi v. Frankengold x )



,

1 +++ URAL LAND MASTER (Hill v. Welsetal x Ural Land Chelsi)
2 +++
(Ustinov v Romerland x Flana v Bierstadter Hof)
3 -++
(Balou v. Petersgraben x )



,

1 +++ ( x )





 




 


,

1 ( x )
2
( x )



,

1 (Rus Horandus Rokki x )



,

1 ( x )
2
(Xaros vom Mansalen x )
3
( x )



,

1 ( x Inga Victory of the Grey)
2
( x )
3 RUBINA IZ BELOGO JARA
(Willy v. Kuckuckland x Enna iz Belogo Jara)



,

1 ( x )
2
( x )



,

1 (Bunt v. Edelweiss x )
 


,

1 ( x -)
2
( 3 x )
3
(Sallas Noster Amicus x Nixe Vom Billberg)
4 ALLEMO HAUS ZEODOR
(Daby Haus Chekist x Rus Horandus Ulika)
5
(Bunt von Edelweiss x )



,

1 (Freddy v. Frosten x )
2
(Norton Gven Blaid x )
3 BESTIYA IZ FORTUNA MERDI
(Mitschigan Primo Grande x Cheslava iz Fortuna Merdi)
4 ANTENOR HOF KVINTA
(Brieger z Azovskogo Berega x Antenor Hof Uma Turman)
5 YA'FANNI LERA BENTLI
(Marvil Junion Norman x Marvil Junion Ustina)
6
( x )
7
(Sallas Noster Amicus x Nixe Vom Billberg)
8
( x )
9 ALLEMO HAUS ZAKHARA
(Daby Haus Chekist x Rus Horandus Ulika)



,

1 ' (Freddy vom Frosten x )
2
( x )
3
(Ural Land Master x )



,

1 SHATEL IZ BELOGO JARA (Cronos Del Seprio x De Orse Mak Flai Vensi)
2
( x )
3
( x Tamara vom der Weisenburg)



,

1 -+- (Hugo vom Radhaus x )
2 +++
( x )
3 +++
(Vitali v. Kuckucksland x )
4 -++ FEYVORITS GODS VULKAN
(Umaro v. Valtenberg x Feyvorits Gods Charmel)
5 +++
(Vigo v d Grafschaft Mark x )
6 -++
( x )



,

1 -+- FEYVORITS GODS VIKTORIYA (Umaro v. Valtenberg x Feyvorits Gods Charmel)
2 +++
(Tolstoi vom Frankengold x )
3 -++
( x )
1 -+-
( x )
2 +++
( x )



,

1 +++ (Romulus v. Frankengold x )




 

Copyright 2002-2010
by Barinskaya Nataly