.: :.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  wallpaper -
 
 
 
 


 


12 2018 . ()


: .

 
,

1 ,
, : JVV 8167, .: 01.03.18, : -,
.: ., .: .. .

2
,
, : TQC 727, .: 01.05.18, : -,
× ,
.: .., / , .: .,


1  RYZHAYA BESTIYA LETYASCHAYA PO VOLNAM,
5263429, : RIG 223, .: 19.02.18, : -,
TEAM ZILBER WASSERFALL BACIO × MADERA IZ BELOGO JARA,
.: .., .: .. . ,

2
,
, : RIG 224, .: 19.02.18, : -,
TEAM ZILBER WASSERFALL BACIO × ,
.: .., .: .. .

3
,
, : RIG 221, .: 19.02.18, : -,
TEAM ZILBER WASSERFALL BACIO × ,
.: .., .: .

4
,
, : TIJ 2696, .: 09.04.18, : -,
MITSCHIGAN PRIMO GRANDE × NORMANDIA IZ DOMA IRINE,
.: ., .: . / . .

5 -
,
, : TQC 721, .: 21.04.18, : -,
× ,
.: .., / ., .: ..

6
,
, : YMT 103, .: 15.04.18, : -,
ERNI IZ DOMA ALLENS × ,
.: ..,,


1   ,
, : TQC 641, .: 25.12.17, : -,
FREDDY VOM FROSTEN × ,
.: .., / .., .: . .,


1   ,
, .: 31.12.17, : -,
HERO DI CASAN MARCO × JESSICA V. FRANKENGOLD,
.: , .: .. .

2
,
, : TQC 641, .: 25.12.17, : -,
FREDDY VOM FROSTEN × ,
.: .., / .., .: .. .,


1 ,
, : RIG 208, .: 17.08.17, : -,
RED BULL VON DER NORISWAND × RYZHAYA BESTIYA UOLL DEBORA ANN,
.: ., .: .. .

2 -
,
, : TIJ 2225, .: 21.08.17, : -,
TOLKIEN VOM FRANKENGOLD × ,
.: .., .: .. .

3
,
, : TQC 626, .: 23.10.17, : -,
TOLKIEN VOM FRANKENGOLD × ,
.: .., / , .: ..,


1 ,
, : AWW 9822, .: 24.08.17, : -,
MATRIX DE LA MADONNA × ,
.: .., .: .. .

2
,
, : RIG 214, .: 17.08.17, : -,
RED BULL VON DER NORISWAND × RYZHAYA BESTIYA UOLL DEBORA ANN,
.: , .: .. .

3
,
, : JVV 7955, .: 12.11.17, : -,
HURBO DI CASA NOBILI × ,
.: .., .: .. .

4
,
, : JVV 7956, .: 12.11.17, : -,
HURBO DI CASA NOBILI × ,
.: .., .: .. .

,
, : TQC 627, .: 23.10.17, : -,
TOLKIEN VOM FRANKENGOLD × ,
.: .., / , .: .,

1 TRAYKER S OTRADNOGO,
4868883, : KTC 562, .: 27.07.17, : -,
BALARIS RIKARDO × ZARINA S OTRADNOGO,
.: , .: .. . ,

,
, : OGV 436, .: 21.06.17, : -,
HURBO DI CASA NOBILI × UXI DI INTERAKANINA,
.: .., .: ..,

1 ,
4861298, : AWW 9572, .: 27.03.17, : -,
× ,
.: .., .: .

2
,
, : TQC 532, .: 30.04.17, : -,
TOLKIEN VOM FRANKENGOLD × ,
.: .., / ., .: .

3
,
, : PAU 2975, .: 04.05.17, : -,
HURBO DI CASA NOBILI × ,
.: ., .: .. .

4
,
, : TQC 541, .: 25.05.17, : -,
TOLKIEN VOM FRANKENGOLD × ,
.: .., / ., .: .. .

5
,
4867499, : BEV 470, .: 05.06.17, : -,
× ,
.: ., .: . .

6
,
4865637, : PAU 2863, .: 08.03.17, : -,
TOLKIEN VOM FRANKENGOLD × ,
.: ., .: .

7
,
, : AWW 9673, .: 19.05.17, : -,
× ,
.:

8
,
, : TQC 507, .: 13.04.17, : -,
TOLKIEN VOM FRANKENGOLD × ,
.: .., / , .: .

,
, : HIM 5587, .: 12.08.17, : -,
- × ,
.: .,

1 IWANOWITSCH VOM FRANKENGOLD,
VDN/SZ 2329183, : 981189900078182, .: 15.08.16, : -,
POLO VON ARLETT × WERONA VOM FRANKENGOLD,
.: GOLDLUST F., .: . .

2 ZHUKOV VOM HASSENKAMPF HOF
,
4683774, : AZV 288, .: 28.08.16, : -,
GARRISON IZ ZAPADNOY SIBIRI × SANTLAURIS ZHANTIL,
.: ., .: .,

1 ,
4685082, : AWW 9129, .: 18.10.16, : -,
× ,
.: .., .: .

2
,
4589429, : OGV 337, .: 30.09.16, : -,
× WANA V.D. PADERQELLEN,
.: .., .: ..,

1 ++-
,
4219281, : AWW 7536, .: 25.02.15, : -,
× ,
.: .., .: .

2 -++ RYZHAYA BESTIYA U-WHITE HART LANE
,
4150695, : RIG 093, .: 14.10.14, : -,
PACCO V. LANGENBUNGERT × PALME IZ BELOGO JARA,
.: .., .: .. .

3 +++
,
3560517, : RIG 048, .: 12.02.13, : -,
ZAPP VOM FRANKENGOLD × ,
.: .., .: .. . ,

4 -++ BRUN VON WAISSKIRCHEN,
4685299, : 6431107000378899, .: 02.02.16, : -,
MADRID VOM SIMPOR × ALIJANDRA VON WAISSKIRCHEN,
.: NIKOLIC MLADEN, .: . . . ,

5 +++ FONTE FIDELITI ANDO
,
4159480, : XFT 3259, .: 31.01.15, : -,
EIKO V.HAUS PORTOFINO × FANHIL HAUS MARABI,
.: ., .: .. .

,
4328750, : TQC 245, .: 24.09.15, : -,
MITSCHIGAN PRIMO GRANDE × ,
.: , / .., .: .. .

,
4509387, : TQC 317, .: 23.02.16, : -,
UZ VOM SCHLOSS WEITMAR × UNDINA VON DER MORITZBURG,
.: .., / .., .: .. .,

1 -+- RYZHAYA BESTIYA UOLL DEBORA ANN,
4150698, : RIG 096, .: 14.10.14, : -,
PACCO V. LANGENBUNGERT × PALME IZ BELOGO JARA,
.: .., .: .. .

2 +++ SYUZ ELEGANT
,
4582853, : TQC 281, .: 13.01.16, : -,
TOLKIEN VOM FRANKENGOLD × ATSEL HOF HAYDI,
.: .., .: .. .

3 +++ NORMANDIA IZ DOMA IRINE
,
4688376, : AHW 5952, .: 01.08.15, : -,
URALSKIY TRIVMF ARMANI × FASKHAL TAIS PETLYURA,
.: ., .: . .

4 +++
,
4150008, : RIG 091, .: 31.08.14, : -,
MAX V. HAUS DEXEL × ,
.: .., .: ..

5 -++
,
4508986, : BEV 425, .: 10.04.16, : -,
MARGMAN YAN × ,
.: ., .: .

6 -++
,
4329423, : RIG 119, .: 21.10.15, : -,
ZAPP V. FRANKENGOLD × ,
.: .., .: .. .

7 -++
,
4329862, : JVV 6729, .: 08.02.16, : -,
HURBO DI CASA NOBILI × ,
.: ., .: .. .

,
3599566, : BEV 281, .: 01.11.12, : -,
× OLIVIA V. HOLTKAMPER TOR,
.: ., .: .. .

,
4092130, : BEV 360, .: 25.03.14, : -,
TYRANN VOM HOLTKAMPER SEE × ARTEMIS VOM HOLTKAMPER SEE,
.: ., .: .

,
4509748, : PAU 2397, .: 01.06.16, : -,
× ,
.: ., .: .


 

 

  ,

1 ,
, : DBU 2050, .: 02.05.18,
: -, × ,
.: .

2
,
, : DBU 2053, .: 02.05.18, : -,
× ,
.: .,


1 ,
, : AHF 806, .: 14.10.17, : -,
× TAMARA VOM DER WEIBENBURG,
.: ., .: .. .,

1 RYZHAYA BESTIYA ZHELANNIY ANGEL,
5122690, : RIG 199, .: 07.07.17, : -,
HURBO DI CASA NOBILI × MADERA IZ BELOGO JARA,
.: .., .: .,

1 ,
, : AWW 9674, .: 19.05.17, : -,
× ,
.: , .: .

2 -
,
, : BAJ 22, .: 30.03.17,
× ,
.: .., .: .. .

3
,
4867608, : AWW 9594, .: 14.04.17, : -,
AUTBEK KOSMOS × ,
.: .., .: .. .

4 BLITTS ARTIC ARMADA
,
4866310, : ZCE 739, .: 22.04.17, : -,
ZILBER VASSERFAL Y-ANTEY × ALEMO HAUS TRISHA,
.: ., .: . .,

1 +++
,
4320700, : RIG 104, .: 16.02.15, : -,
× ,
.: .., .: . .

2 -++
,
4503558, : RIG 132, .: 25.01.16, : -,
VITOR DI CASA ADAMO × ,
.: .., .: .. .

++- ZHAK
,
4320148, : PLF 750, .: 14.05.15, : -,
ZILBER VASSERFAL Y-ANTEY × ZILBER VASSERFAL FLISHKA,
.: SAKSINA A.V, .: IBRAKOV R. 

Copyright 2002-2010
by Barinskaya Nataly