.: :.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  wallpaper -
 
 
 
 


 


23 2017 . ()


: .

 ,

1 (WENDELIN v FRANKENGOLD ),

1 (RAMIR FEETBACK WOLFENKRAFT TSANA)
2 (ATSEL HOF YASKO )
3
( ),


1 WOLFENKRAFT TSEIS (CHICCO DI FOSCO AIDAS WOLFENKRAFT VETRA)
2 SAMARA LAND GRAY
(SAMARA LAND BARS 2 XARIA v SUENTELSTEIN)
3
( - )
4
(VITALI v KUCKUCKLAND ),


1 (LEV v RITTERBERG )
2
(VICCO VOM GOTZBERG )
3 ROXETTE VOM HEINRICHPLATZ
(HUGO V. RADHAUS HARA VOM HEINRICHPLATZ)
4
( )
5
(CHICCO DI FOSCO AIDAS )
6 QUIANA VOM HEINRICHPLATZ
(GROOVY DI CASA MASSARELLI WENDY VOM HEINRICHPLATZ)
7 SAMARA LAND VENA
(SAMARA LAND ERAZMUS SAMARA LAND GRACIA 2),

1
(TOLSTOI v FRANKENGOLD )
2
( ),

1 STER HOUSE LEKSA
(OLSTOI V. FRANKENGOLD PRADA V.D. BASTILLIE)
2 SAMARA LAND AFRA
(VIGO V.D. GRAFSCHAFT MARK HILLA V. BERGMANNSLAND)
3
(VIGO V.D. GRAFSCHAFT MARK HILLA V. BERGMANNSLAND)
1
(ATSEL HOF YASKO )
2
(ATSEL HOF YASKO ˨),

1 BRIEGER Z AZOVSKOGO BEREGA
(ULKAN v MAIKHUS HLOYA Z AZOVSKOGO BEREGA)
2 T
(ZAKHAR NO BARTAS KRASTA )
3
(LEW v RITTERBERG REGGI STAR SUPER AGENT)
4 SAMARA LAND SHERKHAN
(KRAFT OF FLOKIS FEST ARMINA v CHRISTINEN BRUNNEN)
5 ENGELEND ZIERO ZISKO
(VANOS v KUCKUCKLAND MORRIGAN),

1 45. (EIKO V. HAUS PORTOFINO )
2 Ҩ
(ZOFF V. EICHENPLATZ Ҩ )
3 Ҩ
(ZOFF V. EICHENPLATZ Ҩ )
4 SAMARA LAND SCHURIYA
(ARRAS TEAM ZABERSHOF SAMARA LAND ALISA)
5 SAMARA LAND SHAKIRA
(KRAFT OF FLOKISH FEST ARMINA V. CHRISTINEN BRUNNEN)  ,

1 ENGELEND ZHESKAR ZHASPER (LANGHUR ZORGE IFANI S VOLGSKICH DALEY)
2 BEST MARIAL TSIMOFAN
(ZORAN IZ DOMA ALLENS BEST MARIAL IDILLIYA)
3
( ),

1 PANDORA S NIZHNEI KAMI (LEW V. RITTERBERG TSEFEYA V. NORDISCHEN HOF)
2
(BANDITO V. ERSTEN PLATZ )
3
( )
4 VOITEN HAUS ARAGONA
(ORION VOM HEINRICHPLATZ HERMIONE IN REGNUM MARIANUM)
5
( )
6 ENGELEND GLENSI GEOLLA
(TIM V.D. ORANGERIE BOGINYA SUPER AGENT),

1 +++ WENDELIN VOM FRANKENGOLD
(VAC-VAGVOLGYI JENKY WERONA V. FRANKENGOLD)
2 +++ -
( )
3 +++ FANHILL HAUS PASKO
(FANHILL HAUS TITAN FANHILL HAUS ORIGIN)
4 +++ KRAFT OF FLOKISH FEST
(MANIK DU MAISON KIOTO GARMONIA IZ NOVOI SIBIRI)
5 +++
(BUSTER a.d. BRUNNENSTRASSE )
6 -++ VLADYKA KASPIA PAYK
(KRASS FOM HAUS SHUTSE ASSAUWEHOF DAKOTA)
1 ( ) +++ ( )
(SAM v KUCKUCKSLAND ),

1 +++ ( )
2 -++
(QUARTO V.D. PLASSENBURG )
3 -++
( )
4 +++ ANTENOR HOF TAGIRA - ZENA
(REYGEN IZ DOMA ALLENS VESTFALDING ZHESIKA)
5 -++
( )
6 +++ PRADA VON DER BASTILLIE
(BOOMER VOM POLARSTERN FRISBEE VON DER BASTILLIE)
7 -++
(TIM von der ORANGERIE )
8 -+- ZAVIST BOGOV SIMONA
(ROTHCO*S ASHAN KAHN ZAVIST BOGOV SETTI),

1 +++ ZHIGAN IZ BELOGO JARA
(ODIN IZ BELOGO JARA DOCH BOVARII)
2 +++ URAN S LESNOGO
  (MACATO v HOLTKAMPER SEE RUS BULLE HOF LIANA)
3 +++
( ),

1 -++
( )
2 +++ LONI IZ DOMA SHEBIS
(ROBUK DEI MONTI DELLA LAGA BANHORIOT GABRIEL)
  


,

1 (ATSEL HOF YASKO ),


1 (LEV v RITTERBERG )
2
(ZILBER VASSERFAL PONTELEY )
3
(URAL LAND MASTER ),

1
( ),

1
(HELIOS V. ARMINIUS 2000 OBANA V. HOLTKAMPER SEE),

1
(ZAKHAR NO BARTAS KRASTA ),

1
( ),

1 ANTENOR HOF EYVA (BANDITO V. ERSTEN PLATZ ANTENOR HOF MISSURIYA)
2 ENGELEND ZHUANES ZHANNES
(LANGHUR ZORGE IFANI S VOLGSKICH DALEY),

1 +++ OLTAN VOM FROSTEN
(UZ VOM SCHLOS WEITMAR ATSEL HOF RIKARDI)
 


,

1 +++ HAPA VOM FICHTENSCHLAG
(YOKER V. PENDLER DAMINA V. FICHTENSCHLAG) 

Copyright 2002-2010
by Barinskaya Nataly