.: :.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  wallpaper -
 
 
 
 


 


27 2016 . ()


: . ()

 
,

1
09.04.2016 .., -, TJX 655, \
: :

2

01.03.2016.., .., TDF 2712, \
: Vanos vom Kuckuckcland : Morrigan

3

09.04.2016 .., -., TJX 654, \
: :,

1
11.05.2016 .., -., MBO 469, \
: Finn v. Bergmanncland : Regul Lait Yurmala

2

18.04.2016.., -., PSL 1296, \
: Tim von der Orangerie :,


1
06.12.2015 .., -., ALZ 2943, \
:Walko vom Osterberger-Land :

2

08.01.2016 .., -., AMF 236, \
: Santos v.d. Freiheit Westerholt :,


1
08.01.2016 .., -., AMF 241,\
: Santos v.d. Freiheit Westerholt :,

1 ENGELEND ZHESKAR ZHASPER
13.10.2015 .., -., TJX 517, 4430860
: Alanghur Zorge: Tifani s Volgskich Daleiy,

1
20.11.2015.., -., TJX 555, \
: - : -

2

13.10.2015 .., -., TJX 519, \
: :,

1 BEST MARIAL TSIMOFAN
27.04.2015.., -., BES 135, 4206579
: Zoran iz Doma Allens : Best Marial Idilliya,

1 ZAVIST BOGOV SIMONA
22.03.2015 .., -, TWE 247, 4321698
: Rothco*S Ashan Kohn : Zavist Bogov Setti

2

25.05.2015 .., ., -., TDF 2387, 4320616
: :,

1 ANTENOR HOF MAXIMUS
31.12.2014 .., -., ANO 492, 4206186
: Rus Briskazi Imperator : Nerika iz Doma Allens

2

25.09.2014 .., -, TWX 305, 4078624
: Eiko v. Haus Portofino  :  ,

1
04.11.2014 .., -., ANO 455, 4150935
: :

2 HAGA GELEZINIS VILKAS

11.01.2015 .., . -., 900182001056055, 4178473
: Groouy Di Casa Massarelli : Salamandra Gelezinis Vilkas

3 -

25.12.2014 .., -., TJX 304, 4178788
: Kasper s Logoiskogo Trakta : -

4 DEIMA OF FLOKISH FEST

16.10.2014 .., -., TWX TWX 326, 4078657
: Dark v. Holtkamper Tor : Bucatti Jf Flokish Fest

5

22.12.2014 .., -., ZOK 1607 4109669
: :

6

29.09.2014 .., , GOD 4893 4150647
: Palermo Meisehof :

7

23.10.2014 .., -, AHF 0465, 4193183
: : Tamara v.d. Weissenburg,

1 +++ KRAFT OF FLOKISH FEST -2,-1,-1
22.11.2012 .., -., TWX 210, 3575050
: Manik Du Maison Kioto : Garmonua iz Novoi Sibiri

2 +++
-1,-1,-1
21.07.2012 .., -., ANO 202, 3402280
: Buster aus der Brunnenstrasse :

3 +++ ͖
-2, -1
20.01.2014.., -., ANO 374, 3869593
: :

4 +++ ZILBER VASSERFAL PONTELEY
-2, -2
04.12.2012.., -., VEA 1652, 3575306
: Ux de Intercanina : Jana v. Aspenhaus

5 -++
-2,-1
25.04.2014 .., -., ANO 406, 3943524
: :

6 -++ FANHIL HAUS PASKO

22.04.2012.., -., XFT 1922, 3290848
: Fanhil Haus Titan : Fanhil Haus Origin

7 -+-
-2,-2
25.12.2012 .., -, TDF 1739 3814653
. .,

1 -+- WOLFENKRAFT WYUGA -2,-2
26.07.2013 .., -., TKM 3167, 3773280
: Atsel Hof Tores : Itaka s Nizhnei Kami

2 ++-
-2, -1
26.12.2012 .., -., ANO 240, 3608090
: Nico v. Ruschenck :

3 ++-
-3,-3
06.02.2012 .., -., TIX 1646 , 3250362
: :

4 +++
-2, -1.
10.05.2014.., TSX 227, 4020103
: Ganove v. Valtenberg :

5 -+-
-1,-1,
02.03.2014 .., -., TDF 1880, 3886527
: Tim v.d. Orangerie :

6 +++ -
-2, -1
26.05.2012.., -., TDF 1235, 3340075
: Romulus v. Frankendold :

.,

06.03.2013.., ., TIX 1991, 3629110
: : Zimnaya Skazka Narisol Mari,

1 +++ ZHIGAN IZ BELOGO JARA -1,-1
16.06.2006 .., -., DVZ 596, 1910796
: Odin iz Belogo Jara : Doch Bovarii

2 +++ ATSEL HOF KAMARO
-1,-1
20.07.2008 .., , AHF 1815, 2336675
:Dux de Cuatro Flores : Endrefalva Isabella ,

1 -+-
08.05.2008 .., ., XFT 470, 2352486
: Asto v. Kolumbus :

  ,


1
13.10.2015 .., -., TJX 520, \
: :,

1
19.04.2015 .., -., TFS 330, \
: :

2 HARA V. FICHTENSCHLAG

04.03.2015 .., -., 981189900067498, 4324434
: Yoker v. Pendler : Damina v. Fichtenschlag

3

15.06.2015 .., -., IMD 2790, 643094100419741, \
: Nico vom Ruschenck :  ,

1
04.01.2015 .., : ., : KKD357, 4212648
: :,

1 +++ 1,1,-1
17.02.2010 .., .-., TSX 131, 2718306
: :

2 +++ HANNA S LESNOGO
-1,-1
03.07.2010 .., -., JUW 239, 2764876
: Rocky v. Martelsberg : Santa s Lesnogo

 

Copyright 2002-2010
by Barinskaya Nataly