.: :.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  wallpaper -
 
 
 
 


 


8 2014 . ()


: .

 ,

1 , /, DEU 949, 24.12.13 ., -
(DINGO V DER MALCHOWER AUE X FIJONA. LYDERIO KODAS)
. ., . . .

2 , /, , 06.01.14 .,
(BLEK JACK Z AZOVSKOGO BEREGA X )
. . , .., . . , . , .,

1 , /, AHF0388, 14.12.13 .,
( X )
., . ., .

2 ZAVIST BOGOV ZONDA REVOLUTION, /, TWE 200, 08.02.14 .,
(FANTO DEL CERESIO X ZAVIST BOGOV STELLA)
. ., . ., . .,


1 TEAM BULLE HOF QUIRI, 3796338, TB095, 13.10.13 ., -
(PATRICK V/ GRABFELDGAU X TEAM BULLE HOF GLAFIRA)
., . . .

2
, / TPJ177., 17.10.2013.
(ENERDZHI WINNER GVEN BLAID )
. ,. . .  ,


1 GOLLIVUD Z AZOVSKOGO BEREGA, UKU. 0187346, 9251, 04.09.13 .,
(UZ VOM SCHLOSS-WEITMAR X VENETSIJA Z AZOVSKOGO BEREGA)
., . . , . C , .

2 ENUMA ELISH IF
, 3754722, ANL 41, 13.08.13 .,
(COPS V. SCHOLLENACKER X INDIA V. THERMODOS)
. .., . .. .,


1 GUDIERA Z AZOVSKOGO BEREGA, /, 9252, 04.09.13 .,
(UZ VOM SCHLOSS-WEITMAR X VENETSIJA Z AZOVSKOGO BEREGA)
., . . , . .

2 BOGINYA SUPER AGENT
, RKF 3834761, 440000000001893, 15.06.13.
(KRONOS V. NURBURGRING X PARIS HILTON S LOGOISKOGO TRAKTA)
. , . , . . .

, 3734073, VIP18, 16.06.13 ., -
( X )
. . . , . . .,

1 . , 3513884, TPJ154, 08.02.13 ., -
(ENERDZHI WINNER GVEN BLAID X . )
. . , . . .. .

2 LITTLE LORD vom TURKENKOPF
, SZ2294513, 01.05.13, chip981189900027446, Schwarz-braun
(LABO VOM SCHOLLWEIHER ENYA VOM STEINERNEN WEG)
T. Kallenbach, . . .

3
, /, GB965, 15.10.12 ., -
( X )
. . , . . .

, 3773428, DNM 076, 30.12.12 ., -
(IDOL V. WELSETAL X )
. . , . . .,.,

1 , 3663797, TIX 2000, 22.03.13., -
( HAMILTON V/ LARCHENHAIN X )
. , . . .

2 TEAM BULLE HOF OKKI
, 3663866, TB088, 02.04.13 ., -
(LABO V.SCHLLWEIHER X TEAM BULLE HOF ALEGRA)
., . . .

3 YASMIN Z AZOVSKOGO BEREGA
, UKU. 0158343, 8662, 04.04.13 .,
(PACCO VOM LANGENBUNGERT X FORTE SOLO RIGOLETTO)
.,.. . .

4
, 3498679, TBH 083, 27.01.13 ., -
(OMEN VON RADHAUS X )
. . , . . . ., .

5 CLARA LAMONTE
, /, DS 7198\13, 01.03.13 .,
(REMO VOM FICHTENSCHLAG EMA BLACK LENMBURG)
. , . , ., .

6 .
, 3560336, TPJ171, 05.04.13 ., -
(ENERDZHI WINNER GVEN BLAID X VLADA GVEN BLAID)
. . , . .. .

7
, /, SIS398, 20.03.13 .,
(LUCA V.D. WILHELMSWARTE X RANA VON MEDIA)
. .. . , . .

8
, /, TMD 1176, 13.04.13., .
( )
. , , . ., .

9
, 3513630 , ANL34, 8.01.2013. ,
(VOGERLAND SHAYTAN VILAND OBRAIN TSARITSA NATALIA)
. ..
. . , .,

1 , 3498203, AIP260, 27.09.12 ., -
( VNUCHKA PAKROSA S LOGOISKOGO TRAKTA)
. . , . .., .

2
, / , GB858, 12.06.12 ., -
(CHACCO V FREHEIT WESTERHOLT X )
. . , . . ,

1 , 3475257, 15.07.2012 . DLR1477
(VARGO DI ZENEVREDO X )
. , , . . .

2
, 3546558, 0 2.12.2012., AHF0262
( X )
., . . .

3 , 3560138, ADM5566, 05.12.12 ., -
(ITUS VOM HOLTKAMPER SEE X )
. .. . , . . .,

1 -++ ZAVIST BOGOV NORBO
, 2918143, TW 75 , 05.07.10., ., -1,-1.
(FURBO DEGLI ACHEI X VLATERFOLG GLORIA)
. ., . ., .

2 +++ WAIT CASTL INTER
, 3167066, TWS 350 ,IPO-1, 20.09.11., - .
(MERKURY AMFITRION WAIT CASTL CALIFORNIA)
. .., . .. .

3 +++
, 3093169, GB595 , 18.11.10., , IPO-1,KKL-2.
(AL-GROM KIMON X BIYA DNEPROVSKY)
. .. , . , .

4 +++ KYRON VOM MAIR HOF
, 3205330, MIF 054 , -1, -1. 10.01.12., .
(ROMULUS V FRANKENGOLD X EVIL FORKAS SHALKE)
. ., . ., .

1 +++ , 2854681 TMD645, 07.06.10. -1, -1
( ROMULUS VOM FRANKENGOLD )
. .. . ,. .. .

. COPS VOM SCHOLLENACKER, 3156968 Chip-Nr: 276098102855681 ,IPO-1,KKL-1, 03.05.10.,
(DUX V.D. GIOCKENHEIDE X NINA V. MEDIA)
. ., . . . .,

1 +++ MIRANDA Z AZOVSKOGO BEREGA, UKU.0081796,30.12.10. , IPO-1,KKL-1.
(PHILL VAN DER LUST X VENETSIYIA Z AZOVKOGO BEREGA)
. .. . , , . .. .

2 -+-
, 2554020, TIX 759, 02.06.09. , -1.
(SISKA V.D. FREIHEIT X )
. . . . . .

3 -+-
, 3402548, DEG2379, -1, -1, 25.04.12 ., -.
(BUSTER AUS DER BRUNNENSTRASSE X )
. , . . , . . ., .

4 +++ STAR WINNER USTINA
, 3608544, XY12136, -1, -2, 14.04.12 ., -.
(RUS BRISKAZI VAKER RADONEZH X GLEDIS VOM YURMAX)
. .., . .., .

. +++ KATI VOM CALIFHAUS
, 3599963, 941000013830858, -2, -2, 29.04.12 .,
(TEAM MARLBORO HARLEY WIRA VOM NORDTEICH)
. DR LARAKI KARIM., . .

. , 2898607, TPJ117, -1, -1, KKL-2, 31.12.10 ., .
( X )
., . . 

 

 

  ,

1 , 3560332, TPJ167, 05.04.13 .,
( )
., . , .,

1 . , 3513890, TPJ160, -.
(ENERDZHI WINNER GVEN BLAID x . )
. . ., . ., .

2 , 3629756, AUM1730/1, 07.04.13 ., -
( X )
. . . . . . .
 

Copyright 2002-2010
by Barinskaya Nataly