.: :.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  wallpaper -
 
 
 
 


 


9 2013 . ( )


: .

 
,

1   (Chicco Nova Jamina x )
2 (Cent v.Haus Portofino x )
3 (Rus Insait Furbo x ),

1   (Chicco Nova Jamina x )
2 (Franco v. Kuckucksland x )
3 (Chicco Nova Jamina x )
4 (Robby v. Martelsberg x )
5 ( x ),


1 MITSCHIGAN PRIMO GRANDE (Omen v. Radhaus x Dala Primo Grande)
2 (Athos aus Agrigento x Grace de Intercanina)
3 ( x 2)
4 (Athos aus Agrigento x Grace de Intercanina),


1   ( x )
2 (Rus Insait Furbo x )
3 (Athos aus Agrigento x Grace de Intercanina),

1 (Franco v. Kuckucksland x Britni v. Festburg)
2 XAB VON DER PRACHTALLE (Boomer vom Polarstern x Hirkavon st.-michaels-berg)
3 ( x )
4 NIKON VAN NOORT (Isko v. Huhnegrab x Evite v. Noort)
5 ( x ),

1 MARVIL JUNION SATORI (Franco v. Kuckucksland x )
2 ( x )
3 ( x )
4 NIKA VAN NOORT (Isko v. Huhnegrab x Evite v. Noort)
5 (Edge v Zellwaldrand x )
6 ( x )
7 (Mexx vom Merkur-Stern ),

1 (Wallaby v. Kapellenberg x Zvezda Urala iz Doma Allens)
2 (Miro v. Zellergrund x Xarah v. Holtkamper See)
3 (Clint v. Wutahtal x )
4 ETTERO DI FOSKO AIDAS (Fulz di Zenevredo x Costa all*oro di Fosko Aidas)
5 (Visum v. Haus Storr x ),

1 ( x )
2 INTRIGA IZ VYATSKOGO KRAYA (Vlaterflog Sheldon x Assavwehof Bellissima)
3 ( x )
4 (Wallaby v. Kapellenberg x Zvezda Urala iz Doma Allens)
5 (Rubens v. Thermodos x )
6 (Jakiro v. Mlchower Aue x )
7 (Vlaterflog Sheldon x )
( x ) ,

1 ( x )
2 (ZZ-Top Feetback x )
3 (Conbhairean Uno x Endrefalva Cleopatra)
4 STEFFANO VOM ZELLERGRUND (Miro vom Zellergrund x Ubene vom Silvalacus)
5 ( x )
6 (Robby v. Martelsberg x )
7 (Dux v. d. Glokenheide x Farina v. Vierhundert Hertz),

1 (Robby v. Martelsberg x )
2 RUS INSAIT YUNESSA (Chacco v. Freiheit Westerholt x Crace de Intercanina)
3 (ZZ-Top Feetback x )
4 2 (Chacco v. Freiheit Westerholt x Crace de Intercanina)
5 (Chacco v. Freiheit Westerholt x Crace de Intercanina)
6 (Eiko v. Haus Portofino x Mali z Dalevoy Zemly)
7 (Robby v. Martelsberg x )
8 ( x )
9 ( x )
10 ( . x ),

1 +++ ALLEMO HAUS VOLFGANG (Farus des Meilleurs Sangs x Marvil Junion Besta)
2 +++ ROBBY VOM MARTELSPERG (Markus v.Status Quo x Gilla v.d.Plassenburg)
3 -+- MEXX VOM MERKUR-STERN (Quattro v.d. Partnachklamm x Foxi v. Merkur-Stern)
4 +++ BEST-BOND (Allemo Haus Grinvich x Marvil Junion Cheda)
5 -++ (Hill v. Welsetal x )
6 -+- BASTOR VOM ALEKS BIRKENSTRASSE (Kanto Vitaxis x Kvina v Aleks Birkenstrasse)
7 +++ HAUSE WELLHOLM DASTIN (Sirk v. Holtkamper Hof x Holly v. Welsetal)
8 +++ (Troll v. Ivenhoe x Tsatsa v. Rus Linderberg),

1 +++ (Donald v. Frankengold x )
2 +++ ENDREFALVA XILLA (Vanos van Noort x Endrefalva Shayen)
3 -+- ( x )
4 +++ TSATSA VOM RUS LINDERBERG (Ergo No Bartas Krasta x Loni v. Rus Linderberg)
5 -++ (Bruce v. Bierstadter Hof x )
6 -++ ( x Farina v. Vierhunder Hertz)
7 -++ (Canyon v.d Lars-Aue x Farina vom Vierhundert Hertz)
8 ++- (Farus des Meilleurs Sangs x Marvil Junion Besta)
9 -+- 2 ( x )
10 -+- (Favorit vom Vierhundert Hertz x Perla Naujavilnetis)
. -++ ENNA IZ BELOGO JARA (Romulus v. Frankengold x Russtannenwald Vasilika)
 


,

1 +++ (Panto v. Alexyrvo. Hof x Fantastic)
2 +++ ( x )
  


,


1 ( x Tina vom Haus Storr),


1 ( x ),


1 (Jakiro v.d. Malchower Aue x ),


1 (Franco v. Kuckucksland x )
2
(Allemo Haus Volfgang x Arvarench Banapisa),

1 - ( x )
2 (RUBENS V.THERMODOS x )
3 (Allemo Haus Volfgang x ),

1   ( x Sicilia),

1 (Favorit v.Vierhundert Hertz x Ros Insait Shetsia),

1   +-+ (Queno Framato Rolau x )


 

Copyright 2002-2010
by Barinskaya Nataly