.: :.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  wallpaper -
 
 
 
 


 


25 2013 . (-)


.

 
,

1 , 17.03.13 MPZ 021
.Jagger v.Baccara .
. .

2
, DAB 1122A 3.03.13 -.
. .
. . .

3
, 11.05.2013 GB 1049
. .
. . ..

4
, 26.03.13 SOC 2111 -.
. .
. . ,

1 , 26.03.13 SOC 2115 -
. .
. .

2
, 25.03.13 NML 114
. .
. . .

3
, 25.03.13 NML 116
. .
. . .

4
, 26 03.13 SOC 2114
. .
. .

5
, VOG 792 15.04.13
.Odin v.Bramberg .
. .  ,


1 , SOC 1949 13.01.13 -.
.Waric vom Tronpetersprung .
. .

2
, BUA 838 14.01.13 -.
.Fest Kiefer Stingray .Zvezdnaya Dghessika Bright Star
. . . ..

3
, GOD 2546 07.12.12 -.
.Edge v.Zellvaldrand .
. . .,

1 , 29.10.12, TYR 1570 ..
. .
. .. . ..

2
, 3402325 ATF 4060 7.09.12
.Luca v.d. Wilhelmswarte .
. . . ,

1 , 3374938 DBV 156 20.09.12
.Edge v.Zellvaldrand .
. . .. 

2 , 7472 31.10.12 -.
. .
. . .

3 , 29.09.12, - ANF 0230
. .Leiksaid Zhenifer
. . .,

1 , 12.04.12 GB 856
.Chacco v.d.Freiheit Westerholt .Laila Amfitrion
. . ..

2
, 3317117 1.04.12 BNS 0046
. .
. . .

3
, 16.07.12
. .
. .

4
, DEI 201 25.05.12
. .
. . . ,

1 , 3410805 NIA 014 21.06.12 -.
.Benn v.Team Fiemerek .
. . ..

2
, 17.05.12 BMT 273
Marat Fidelius Adja v.Haus Erlebach
. . .

3 PITER LAND VOLNA UDACHI
, RKF 3350348 KFW 3206 16.07.12 -.
.Igl bi Yamato .Farnheim Kanni Darinf
.Buinova . Holodova

4
, 3350347 16.07.12 KFW 3205 -.
. .
. . . ,

1 FEDOR DI CASA NOBILI, 3802600122844 01.01.2012
. Gek di Casa Nobili .Roma del Sito Reale
.Nobili . .

2 OSTERN STERN CENTURION
, RKF 3317041 CHH 204 11.12.11
.Uran v.d.Plassenburg Ostern Stern Integra
.Sedysheva .

3
, 3205082 GOD1338 ..12.11.11
Palermo Meisenhof
. . . ,

1 USKA vom PATERSWEG, 3272510 22.10.11 981189900000469 -
.Qattro von der Partnachklamm .Dunja vom Patersweg
. . .

2 EXCELLENT BRIGHT STAR AMAZONKA SINDI
, RKF R 3262155 BUA 796 -. 16.12.11
. Uncas v.Leithwald . Zvezdnaya Dzhessika Bright Star
. . . .

3 ܨ
, 3250463 TYR 1400 .. 11.01.12
.Z-Z Top Feetback .
. . .

4
, 3281490 332 15.01.12 -.
.Harley vHaus Licher .
. . . ,

1 IGL BI YAMATO, RKF 2742325 BCI 415 25.01.10 IPO-1, -,-0, . 1.
. Esko v.Haus Portofino . Igl bi Tabata
. Yanushkova . Siutkina N

2 ENDREFALVA ZEPPELIN, RKF 2884109 276098102896526 . 1.06.10
.Paul v.Bierstadter Hof .Endrefalva Shagane
.Lutov .

3 LEIKSAID MIDZHET, 3102023 DAB 973 07.06.11 -. .1
.Wallaby v.Kapellenberg .
. - . .

4 , 3093150 SOC 1272 .. 10.07.11 . ,
. .
. . .

5 , 2696777 23.05.09 -. -1
.Cent v.Haus Portofino .
. .,

1 KIMBERLI VON GULLVING, 2831217 08.12.09 -. 1007 IPO-2
.Zony von Haus Gersternberg .Ruta
. .. . ..

2 , 2352715 DAB 570 14.01.08 . 2
.Ikarus v.Zellvaldrand .
. . . .

3 LJUSTIKHOF FIFA, TYR 818 -, -0, , 2
.Siska v.d.Freiheat Westerholt .Bar-Waksan Design
. . .

4 , 2011267 , 2, . - 1
. Xano v.Muzenburg .
. . .

5 , 2884364 TYR 1160 30.10.10. .
.Margman Quikcsilver .
. . .

6 , 2562936 AKI 5266 07.02.09 ,-2, 1
. .
. . . .

7 ZVEZDNAYA DZHESSIKA BRIGHT STAR, RKF R 2664466 12.03.2009 - 2775 -1, -1
. .
. . .,

1 , ESH 8255 8.05.2005
. .
. . .

2 VLATERFOLG ZHARMEN
, ASB 33 RKF 1680103 30.12.2004 -1 .
.Pasko v.Klostermoor .Vlaterfolg Shtefi Golden
.Terehina . Panchenko L.,

1 , 1291161 2131 1.03.01 .
.Uller v.Batu .Caty Guard
. . . .

2

.
  
,

1 , DEU 916
.Marat v.Filelius .
. .

2
, MDM 130 14.03.13 -.
.Chacco von der Freiheit Westerholt .
. . ..

3
, .. 1653 28.03.13 .
. .
. . . ,


1 , 26.02.13 VOG 787 -.
. .
. . ..  ,

1 , ATF 4062 7.09.12 -.
.Luca v.d. Wilhilmswarte .
. .

2
, 3575216 20.10.12 DDN 1372 -
.Idol v.Welsetal .Xeda v.Haus Kaiser
. . . ,

1 , GOD 309 23.08.12
. .
. . . .,

1 , 3350335 KFW 3186, 10.07.12 -.
.Perry v.Regina .
. . . ..,

1 , 3340903
. . .
. .,

1 LEIKSAID PANDA, RKF 3308995 DAB 1012 5.01.12 -.
.Hilldemans Cosmos .Fest Kiefer Troyana
. , .

2
, 3340904 VOG 676 28.01.12 -.
.Odin v.Bramberg .
. ..,

1 , BMT 1009 15.05.11
.Odin v.Bramberg .
. .

2
, AVE 516 2718510 IPO-1 17.12.09
. .
. . ..

, .
, 3074495 15.05.11
.Odin v.Bramberg .
. ., 

Copyright 2002-2010
by Barinskaya Nataly