.: :.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  wallpaper -
 
 
 
 


 


3 2013 . ()


: .

 
,

, 27.03.2013, 0018,
(PIRAT VOM OSTERBERGER-LAND x ),
.: ., .: ..,

, 01.05.2013, TIW 2459, -
(ASTEL V. ECKE x RANTONINA ILKA),
.: .., .: .,

.. () , 19.03.2013, AFT 734, -
(NATZ S LESNOGO x ),
.: .., .: ..,,

1 , 10.03.2013, AWW 5661, -
( x ),
.: , .: ..,
 
2 , 09.02.2013, AXV 1115,
(MAC V. MERKUS-STERN x ),
.: . ., .: ,
 
3 , 01.05.2013, TIW 2462, -
(ASTEL V. ECKE x RANTONINA ILKA),
.: .., .: .,,


, 16.11.2012, AGF 2399,
(YANGODOS GEVANHAUS x ),
.: .., .: ..,   ,


1 , 07.11.2012, TIW 2119, -
(DARK V.HOLTKAMPER TOR x ),
.: .., .: ..,

2 , 23.12.2012, DZN 3096, -
(AUTBEK FRAER x ),
.: .., .: ..,

3 , 04.01.2013, AXV 858,
(MAC V. MERKUS-STERN x ),
.: . ., .: ,
 
4 , 05.01.2013, BEV 292, -
(FRED VOM RUMBACHTAL x SANTLAURIS MADLEN),
.: .., .: .., ,
 
5 , 24.01.2013, AWW 5577,
(FREDY VOM MEDIA x ),
.: ., .: ,
 
6 AGNETA VON AMUN, 23.01.2013, , 981189900032714,
(REMO V. FICHTENSCHLAG x ELLA V. HOLTKAMPER TOR),
.: , .: .
 


,


1 , 01.11.2012, BEV 279,
(SANTLAURIS MITSAR x OLIVIA V.HOLTKAMPER TOR),
.: .., .: ., ,
 
2 , 17.08.2012, ROI 052,
(HILL V.D. SUDHEIMER LINDE x MIA V. TRONJE),
.: ., .: .,  ,


1 , 04.08.2012, TIW 1981, -
(DARK V.HOLTKAMPER TOR x ),
.: ., .: ..,
 
2 , 16.09.2012, VGY 048, -
( .. x ),
.: ., .: .., ,
 
3 , 01.11.2012, BEV 282,
(SANTLAURIS MITSAR x OLIVIA V.HOLTKAMPER TOR),
.: .., .: .., ,
 
4 , 19.08.2012, AWW 5232, -
(TYRANN VOM HOLTKAMPER SEE x ),
.: ., .: .,,

1 , 30.04.2012, AWW 4962,
(VEGAS DU HAUT MANSARD x AUTBEK INFINITI),
.: ., .: .,
 
2 , 27.04.2012, GET 3566, -
(GUCCI IZ NOVOI SIBIRI x ),
.: .., .: ..,

3 , 15.06.2012, TSY 1031, -
(ROMULUS V. FRANKENGOLD x ),
.: .., .: ..,

4 , 3350502, 19.03.2012, DNL 908, -
(DARK V.HOLTKAMPER TOR x ),
.: .. .., .: ..,

5 KID VOM ALTENBERGER LAND, 12.03.2012, , 9811899900003757,
(CANYON V.D. LARS-AUE x ELLIS V. D. VILLA MUSICA),
.: , .: .

6 , 3340048, 28.02.2012, GKR 450, -
( x ),
.: .., .: ..,,

1 , 3447156, 24.03.2012, AWW 4842, -
(ROMULUS V. FRANKENGOLD x ),
.: ., .: .,

2 ABIGEL VOM HASENKAMPF HOF, 3281591, 30.03.2012, AWW 4890, -
(DARK V.HOLTKAMPER TOR x ),
.: .., .: .. & ..,
 
3 , 3317865, 30.04.2012, AWW 4966, -
(VEGAS DU HAUT MANSARD x AUTBEK INFINITI),
.: ., .: ..,
 
4 , 3290926, 08.02.2012, AXV 78, -
(WAIKO V. OSTERBERGER-LAND x ),
.: . ., .: ..,

5 , 3262009, 24.03.2012, AWW 4849, -
( x ),
.: .., .: ..,

6 , 3340049, 28.02.2012, GKR 451, -
( x ),
.: .., .: ..,

7 KELLY VOM WEIHERTURCHEN, 3384651, 20.04.2012, , 981189900027111,
(LENNOX VON REGINA PACIS x QUINNJA VOM WEIHERTURCHEN),
.: , .: .,

8 , 10.04.2012, ZMI 1441,
( x ),
.: .., .: ..,

9 , 3410852, 07.07.2012, DNL 942, -
(DARK V.HOLTKAMPER TOR x -), .:
.. .., .: ..,

10 TIANA A.D. KLEIN ZWINGER, 25.07.2012, ,
(ENOSH A.D. KLEIN ZWINGER x ESHKA A.D. KLEIN ZWINGER),
.: , .: .,

11 , 3262526, 14.02.2012, DNL 897, -
(DARK V. HOLTKAMPER TOR x ),
.: . ., .: .., ,

12 , 04.05.2012, XCF 306, -
( x ), .:
., .: .,

13 , 09.07.2012, AWW 5136, -
( x ),
.: , .: ..,,

ICEMAN VON GODALIS, 3374062, 03.12.2011, , 981189900001922, -
(HAGADAHLS FIGO x ZIMBA VOM OVERLEDINGERLAND),
.: , .: .,
 
, 3290883, 01.11.2011, AWW 4410, -
(PRIMUS V. SEHLOSS QNERENBUY x ),
.: , .: ..,   ,

1 FUKSHOUSE ARISHA, 3250165, 30.08.2011, TIW 1573, -
(DARK V.HOLTKAMPER TOR x ),
.: .., .: .., ,

2 WENDY GIM, 3195588, 15.10.2011, HR 29361 NO , 191100000393311,
(WEGAS VOM FICHTENSCHLAG x EMELY VOM FICHTENSCHLAG),
.: Rokic Goran, .: .

3 , 2328480, 28.12.2011, MAI 207, -
(CENT V.HAUS PORTOFINO x ),
.: .., .: ..,
 
, 08.09.2011, 214,
(PRIMUS V. SEHLOSS QNERENBUY x ),
.: ., .: .,

. SANTLAURIS CHARMIAN, 3281586, 08.10.2011, BEV 247, -
(PRIMUS V. SEHLOSS QNERENBUY x OLIVIA V.HOLTKAMPER TOR),
.: ., .: ., ,

. , 3297036, 15.11.2011, AXU 9701, -
(RUBENS V. THERMODOS x ),
.: . ., .: . .,,

1 /
, 2846239, 21.12.2009, AWW 2884,
(MACATO V. HOLTKAMPER SEE x ),
.: ., .: .,
 
2 / NORBO IZ DOMA KARMANOVOI, 3262017, 09.06.2011, AWW 4127, -
(HAGADAHLS FERRO x SIGMA IZ DOMA KARMANOVOI),
.: .., .: .,

3 /
, 2594913, 21.01.2009, AXU 6960,
(DINGO V. D. MALCHOWER AUE x ),
.: , .: ..,

4 /
, 2982928, 03.11.2010, 197,
(CANYON V.D. LARS-AUE x ANNI F.D. ALMA MATER),
.: , .: ..,
 
. / YANGODOS GEVANHAUS, 2742228, 28.04.2010, DMS 285, -
(CENT V.HAUS PORTOFINO x K-HOPE),
.: .., .: ..,,

1 /
, 2947972, 02.08.2010, AWW 3383,
( x ),
.: ., .: ..,
 
2 / , 2796836, 21.03.2010, AXU 8174,
(DINGO V. D. MALCHOWER AUE x ),
.: . ., .: . .,
 
3 / , 2253264, 08.03.2008, AXU 6174,
( x ),
.: . ., .: . .,

4 / EUROPA IZ DOMA KARMANOVOI, 3297052, 22.02.2011, AWW 3854, -
(THOR V. FRIEDENSPARK x SAMARA LA INDI),
.: .., .: ..,

5 / , 2718819, 20.01.2010, VIB 7,
( x ),
.: .., .: ..,

1 / ALISA IZ OBSKOY DOLINY, 2266051, 13.02.2008, IZO 09, -
(CITO V. PEROH x DABY V. HAUS HARTWIG),
.: ., .: .,

BONDIANA IZ KEMERGRADA, 2539396, 23.01.2009, KEM 007, -
(ROMULUS V. FRANKENGOLD x TORNADOS-OSTVIND SIBERIA),
.: .., .: ..,
 
TINA VOM HAUS STORR, 2930889, 16.12.2009, , 276098102822333,
(EROS VOM HAUS PORTOFINO x SASKIA VOM HAUS STORR),
.: , .: .., . .,    

 

 

  
,


1 , 25.02.2013, GSF 068,
( x ),
.: , .: ..,,


1 , 11.01.2013, TIW 2289, -
( x DZHELARI HIL AKASHA),
.: .., .: ..,  ,

1 , 04.08.2012, TIW 1984,
(DARK V. HOLTKAMPER TOR x ),
.: .., .: .., ,

2 , 04.09.2012, DNL 982,
(DARK V. HOLTKAMPER TOR x ),
.: . ., .: ..,,

1 2, 3262006, 24.03.2012, AWW 4846, -
( x ),
.: .., .: ..,  ,

1 , , 30.04.2012, AWW 4969,
(VEGAS DU HAUT MANSARD x ),
.: , .: .,

2
, 3281614, 09.04.2012, AWW 4990, -
( x ),
.: .., .: ..,,

1 / HAMELEON IZ DOMA KARMANOVOI
, 2531733, 27.03.2009, AWW 2367, -
(ENDREFALVA CLIFFORD x AVANGARD IKONA),
.: .., .: ..,

 

Copyright 2002-2010
by Barinskaya Nataly