.: :.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  wallpaper -
 
 
 
 


 


2013
17-18 2013 . (, , . , " ")


:
Luigi Noto () -
Henri Motz () -

. -
 

 ,

1 , /, 16.03.2013, -, DDN 1452
Idol v. Welsetal
. .., . .., .

2 , /, 09.04.2013, - , DEO 087
. -
. . ., .

3 , /, 14.03.2013.,-, DM 131
Chacco Von Der Freiheit Westerholt -
. ., . .

4 , /., 17.02.2013, - ,DYC 1296
Luca v.d. Wilhelmswarte -
. .., . .. .

5 , /, 5.03.2013, - , DBV 075
Iliano vom Fichtenschlag -
. .. . ..., ., .

6 . , /., 22.03.2013., -, AB 0205
Vax v. Ritterberg Cobra Ataranga Black
. ., . ., .

7 , /, 25.03.2013, -, TMD 1140
Erkan v. Turkenkopf
. ., . ., .

8 , /, 1.03.2013, -, TSV 1116

. ., . , ..

9 , /., 8.05.2013, -, MDM 134
Erkan v. Turkenkopf
. .. . ., .

10 Bright from Lannasland, \., 26.03.2013, , OXE 3001
Troy Legendhof
. . , .

11 , /, 16.03.2013, -, MZC 4003

. . .. .

12 , /, 19.04.2013, -, TMD 1155
Erkan v. Turkenkopf Xarah v. Holtkamper See
. . ., .

13 * , /., 11.03.2013, -, SPC 469

. .., . .., .

14 , /, 23.02.2013, , 495
-
. .., . .., , .

15 , /, 28.03.2003., -, TIO 289

. . ., .,

1 , /, 22.02.2013.,-, VEA1746
-
: . .,. ..

2 , /, 28.02.2013., -, WST 206

. . ..,

3 , 3599245, 17.02.2013, -, DYC 1299
Luca v.d. Wilhelmswarte
. . .., .

4 , /, 08.03.2013, -, DVZ 1081
Rahimzhan V-Olf-l
. .., . .., .

5 , /., 11.03.2013, -, EOC 164
Uran v.d. Plassenburg Edia a.d. Brunnenstrasse
. .., . .., .

6 , /, 09.04.2013, -, DEO 092
Cent v. Haus Portofino
. . , .

7 , /, 1.03.2013, -, DJT 149
Jambo v. Schollweiher Swarzekoks Skala
. . ..,. -

8 , /, 3.03.2013, -, DAB 1128

. . ..,.

9 Alexandria No Bartas Krasta, LV 30881/13, 16.03.2013, -, 985170000756726
Justus v. Haus Dexel Ornella No Bartas Krasta
. . Goricka S.,

10 , /., 05.03.2013, -., GWB 269
Cak Hartis Bogemia
. .., . .., .., . -

11 , /, 18.02. 2013, -, GFO 068
Walko v. Osterberger-Land
. . .., .

12 , /., 22.03., 2013, -, TIX 2000
Hamilton v. Larchenhain
. . .., .

13 , /, 25.03.2013, -, TMD1146
Erkan v. Turkenkopf
. . . ., .

14 , /, 16.03.2013, -, MZC 4005

. . ...

15 , /, 19.04.2013, -, TMD 1158
Erkan v. Turkenkopf Xarah v. Holtkamper See
. ... . .

16 , /, 16.03.2013, -, MZC 4000

. . .., .

17 , /, 25.03.2013, -, LIL2056
Dingo v. Osterberger-Tal
. . .,.

18 , /, 21.02.2013, -, ESA 013

. .., . ., .

19 , /, 22.03.2013, -, DVZ 1089

. . .., .

20 , /, 9.03.2013, -, DDO 4713
Yacca v. Ritterberg
. . .., .

21 , /, 08.04.2013, -, DDN 1469

. ., . ., .

22 , /, 25.03.2013, -, NNM 546
-
. .., . .., .

23 , /, 28.02.2013., -, WST 204

. . ..,

24 , /, 25.03.2013, -, TMD1144
Erkan v. Turkenkopf
. . .

25 , /, 14.04.2013, , NIC 2112
Quant a.d. Aurum Zwinger
. . .. , .

26 , /., 29.03.2013, -, DIV 214
Pancho v. Freese Land
. . .., .

27 , /, 28.02.2013., -, WST 208

. . ..,

28 , 3584179, 28.03.2013, -, TIO 290

. ., . .., . .

29 , /, 18.02.2013, -, TMD 1138
Cesko ad Astra Gloria - *
. .. .

1 , /., 8.05.2013, -, MDM 137
Erkan v. Turkenkopf
. .. . ., .

2 , /, 03.05.3013, -, MXK 878
Waric v.Trompetersprung
. . ., .

3 , /, 28.03.2013, -, TIO 293

. . ..,


1 , /, 08.02.2013., , 872
Zorro v. Team Zellwaldrand -
. . .., 143909, ..,.

2 Mitschigan Primo Grande, /., 02.12.12, -, 972274000138626
Omen vom Radhaus - Dala Primo Grande
., . ., .

3 , /, 18.11.2012, -, 844
-
. .., . ., .

4 , /,12.12.2012., -, 981189900037826
-
. - . ...

5 Strong end Soft Nixon, RKF 3560013, 1.01.2013, -, TKW 340
Fred v. Rumbachtal - Strong end Soft Heyda
. .., . ., .

6 , /, 1.02.2013, -, TMD 1101
Aslan v. Turkenkopf
. . , .

7 , /., 16.02.2013, - , ANO 275
Franco vom Kuckucksland -
. . .. , .

8 , /., 08.01.2013, - , TCV 227
Hamilton v. Larchenhain -
. .., . .. , .

9 , /. 10.02.2013, -, AHF 0291
Zoff vom Eichenplatz - Nata v. Fichtenschlag
. ..,. ..,.

10 , 3484174, 5.12.2012, -, TWE 146
Enosch v. Amasis
. .., . .., . -

11 Tottenham Azov Land, UKU.0148083, 25.12.2012, -, 8351
Roy Terrae Lupiae Azalia iz Doma Korsunovyh
. .., . ..,

12 , /, 5.12.2012, -, TWE 149
Enosch v. Amasis
. .., . ., -

13 , /., 19.11.2012, -, DZB 1917
-
. .., . .., .

14 , /, 02.02.2013, -, TSV 1101
Cent v. Haus Portofino Winny v. Osterberger- Land
. .. . , .

15 , 3584602, 21.12.2012, , -, AEF 5636
Remo vom Fichtenschlag -
. . .., .

16 , /, 20.11.2012., -, ZMI 1853

. ., . .., .

17 , /, 8.01.2013,- , TCV 228
Hamilton v.Larchenhain -
. .., . .., .-

18 , /, 02.02.2013, -, ZMI 1963

. .., . .., .

19 , /., 02.02.2013, - , DNP 970
-
. .., . .., .

. , /, 12.02.2013, -, MDM 121
Uran v.d. Plassenburg
. .. . .., .

. , /,05.01.2013 ,-, TMD 1104
Roy Terrae Lupiae - Quonli v. Osterberger Land
. . . ., .

. ( ) , 166-026342, 30.01.2013, -, 26342
Zear v. Zellwaldrand -
. . . ..,,


1 , /, 30.01.2013, -, DYC 1277
Berry v. Osterberger-Land
. ..,. ..,.

2 , 3532299, 10.12.12. ,-, AEF 5625,
-
. . .., .., .

3 , /, 05.02.2013, -, MD 1105
Roy Terrae Lupiae - Quorlu vom Osterberger-Land
. ..,. , .

4 , /, 30.01.2013 , -, WW 5537
Tiger Aurelius -
. . .-

5 , . 1100 ,1.02.2013 -,TMD 1100
Aslan v Turkenkopf -
. .,. .,.

6 , /., 4.12.2012., -., TMD 1082
Rubens v. Thermodos
. , . ..,.

7 , /, 08.01.2013, -, TCV 229
Hamiltov v. Larchenhain
. .., . ..,.

8 , /, 18.01.2013, -, TSV 1092
Pacco v. Langenbungert
. ., . .., .

9 , 3560152, 08.01.2013., -, TCV 231,
Hamilton vom Larchenhain -
. . .., ..

10 -, /., 07.12.2013., -., 12703
Dingo v.d. Malchower Aue
. ., . ., .

11 , 3498041, 20.11.2012, -, AHF 0250
Zoff v. Eichenplatz
. .. .., .

12 , /, 31.01.2013., -, AVZ 4442
Wando v. Holdkamper See
. .., . ., .

13 , /, 13.02.2013, -, ANO 262
Waiko v. Osterberger-Land
. .., . ..,

14 , 3513711, 12.02.2013., -., GWB 266
Cak Hartis Bohemia
. .., . ., ., . -

15 , /., 16.01.2013, -, TWE 161
Iliano v. Fichtenschlag
. .., . ., ., .

16 , /, 04.12.2012, -, TMD 1083

. , . .,

17 . , /,14.12.2012., -, MIF 074
-
. . . .

18 , /, 15.02.2013, -, DIA 2161

. . , .

19 Kestbar Sabrina, RKF 3475751, 1.12.2012., -, DAB 1103
Baldrsens Flash Fire Kestbar Chekhiya
. . .., .

20 , /, 10.12.2012, -, TRF 555
Rubens v. Thermodos
. .. . . .., .

21 , /., 20.11.2012,-, ZMI1858

. . ..

22 , /., 05.12.2012., -., TWE 150
Enosch v. Amasis
. .., . . .., .

23 , /, 11.02.2013, -, IMD 1650
Wastel v.d. Wasserkupper
. . .. , .

24 * , /, 13.01.2013, -, AZK 1510
Hildebert v. Haus Schutze -
. .., .., .., .

25 , /., 05.02.2013,-, TMD 1103
Roy Terrae Lupiae Quorlu v. Osterberger-Land
. .., . ..,. -

26 , /, 12.02.2013, -, MDM 123
Uran v.d. Plassenburg
. .., . .., .

27 , /., 19.11.2012, -, DZB 1919

. .., . .., .

28 , /, 12.01.2013, -,TGA 080
Dark vom Osterberger-Land -
. . ..

29 , /, 02.01.2013, -, 2862,
Valdzage Gorets -
. . ..,.

1 , /, 2.02.2013 , -, 163
Waric v.Trompetersprung -
./ ,. . .

2 , /, 26.12.2012, -, TSD 1117
-
. .., . ..,.

3 , 3484859, 28.12.2012, -, TIO 286

. ., . .., .

4 , /, 12.02, 2013, -, DM 126
Uran v.d. Plassenburg
. .., . ..,.
 ,

1
, /, 28.09.2012., - , VIE 062
Hill vom Welsetal -
. . .., .

2 , /., 27.09.2012, - , AIP 260
-
. .., . .., .

3 , /, 1.11.2012, - , BEV 279
- Olivia v. Holtkemper Tor
. .., .

4 Zihard No Bartas Krasta, 3532202, 27.09.2012., - , 900032000800703
Dasty v. Melanchthon - Hardena No Bartas Krasta
. Goricka S., . ., .

5 , /, 1.10.2012., -, XPE 807

. . .., .

6 , /, 02.10.2012.,-, AFT 724
Natz s Lesnogo -
. ., . .., .

7 , 166-026346 ,7.10.2012, -, 0011
Hamilton v. Larchenhain - .
. . ,. . .

8 , /,12.11.2012 , , TMD 1084

. , . .

9 , 3447462. 7.11.2012, - DXK 482
Be *La v.Bergmannsland - .
. .., . .. , . -

1 , /, 1.11.2012, -, PEV 277
. -
. .., . .., .,

1 Zaira No Bartas Krasta
, LV-30097/13, 27.09.2012., -, 900032000800706
Dasty v. Melanchthon Hardena No Bartas Krasta
. . Goricka S.,

2 , /., 18.10.2012., -., ANO 233
Zando v. Wutachtal
. .., . ..,

3 , 166-02-6352.,07.10.2012, -,0017
Hamilton v. Larchenhain - .
. .. .

4 , /, 26.09.2012., -,TGA 067
-
. ., . ., .

5 , /., 28.10.2012, -., VIE 066
Zoff v. Eichenplatz
. . .., .

6 Lamborjini Gven Blaid, /., 15.10.2012, -, GB961
Valdzage Gorets Dzhuna v. Horn
. ., . .., .

7 , 3459808, 19.10.2012, - , FNT 233
Baru* Di Croce Santo Spirito
. .., . ..,.

8 , 2447621, 07.11.2012, -, DFM 510
Orion vom Heinrichplatz -
. ..,. .., ..

9 , 3498428, 10.11.2012, -, TBH 072
Omen v. Radhaus
. .., . .., .

10 , /, 07.11.2012, -, DXK 484
Be*la v. Bergmannsland
. .., . .., .

11 Kassandra Wientos, /, 14.09.2012 , -, BV- 0055
Siska v.Freiheit Westerholt -
. , .,.

1 , /, 17.10.2012, -, 463
-
. . .., .

2 , 3418110, 08.09.12., -, 2570
-
. .., . .. , .,

1 Oberlauf Simba
, RKF 3362732, 2.03.2012, -, GWB 230
Fulz Di Zenevredo Oberlauf Zhozefina
. ., . ., . -

2 Bingo v. Kapellenberg, SZ 2284044, 03.07.2012, - , 981189900014221
Yimmy Cromontana Juno v. Kapellenberg
. . Koller J. ,

3 , 3374995, 14.05.2012,-, DIL 2060

. .., . .., . .

4 1 , /, 1.04.2012, - , GCL 435
Wallaby v. Kapellenberg
. .., . ..,

5 , 3362119, 11.05.2012, -, VIP 006

. ., . .., .

6 , 334002, 23.05.2012, - , TIX 1748
Buster aus der Brunnenstrasse
. . .., .

7 , 3402280, 21.07.2012, -, ANO 202
Buster a.d. Brunnenstrasse
. .., . .., .

8 Dexter Gven Blaid, BCU 166-026311 , 22.05.2012 , -, GB877
Mercury Amfitrion - Pati z Ostrowskiej Sfory
. . ,. . .

9 -2, /, 18.06.2012., -, DNK 562
Isor vom Osterberger-Land - Eina vom Osterberger-Land
. .., . .., .

10 , 3281295, 23.03.2012,-, TZZ 053
-
. ..,. ., .

11 Subaru Gelezinis Vilkas, RKF 3340024, 18.03.2012, -, 972270000221214
Remo vom Fichtenschlag - Tulpi Gelezinis Vilkas
. ., . ., .

12 , 3513196, 13.06.2012, -, TMD 1006
Magnum v. Holtkamper See Quorlu v. Osterberger-Land
. ., . ., .

13 Diallanger Drakar, RKF 3362471, 20.04.2012. -, DLR 1294
Sandro v. Emkendorfer Park Hundershaft Evelin
. .., . .., .

14 Duke vom Wolkenstein, 3410348, 29.07.2012., -, 981189900039298
Omen v. Radhaus - Ina vom Wolkenstein
. ., . ..,.

15 , /, 06.08.2012., -, 756
Yves vom Heinrichplatz - Xanny v. Team Zellwaldrand
. .., . ..,.

16 , / , 20.05.2012, -,TMD 982
Rubens v. Thermodos - Rike v. Osterberger - Land
. .,. .

17 , 3317432, 1.04.2012, - , GCL 434
Wallaby v. Kapellenberg
. .., . .., .

18 Remmo Topolovnicki, JR740584, 25.02.2012, - , 688091000022818
Remo v. Fichtenschlag Perla Topolovnicka
. .

19 , 3418102, 11.06.2012. ,-, ANO 193
-
. .., . .., ..,

20 , 3308175, 14.04.2012, , VEA 1340
Winner v. Klobenwalde
. .., . ., .

21 Valdo No Bartas Krasta, RKF 3459949, 18.06.2012, - , 981100002321323
Fulz di Zenevredo Kalevi No Bartas Krasta
. Goricka S., . ., .

22 -, 3447226, 7.08.2012, - , 294

. ., . .., .

. ( ) , 3362632, 04.05.2012.,- , XCF 302
-
. .., . .., .

. ( ) , 3410735, 5.04.2012, - , AAK 042
. .
. ., . ., .
 


,

1 , 3475259 ,15.07.2012., -, DLR 1479
Vargo di Zenevredo -
. . ., . ..,.

2 Happy Du Val D*anzin
, RKF 3498849, 20.05.2012., -, 250269604332140
Labo vom Schollweiher - Bora Du Domaine Du Four Blanc
. E.Trentenaere., . . . .

3
, 3475845, 08.03.2012, -,TMD 918
Wallaby vom Kapellenberg - Laneru Koffy
. .., . .., .

4
, 3513562, 18.05.2012, -., TMD 979
Buster a.d. Brunnenstrasse
. ., . . .

5 Abigel v. Hasenkampf Hof
, RKF 3281591., 30.03.2012,-, AWW 4890
Dark v. Holtkamper Tor Santlauris Zhantil
. .. . .. ..,.

6 , 3402287, 21.07.2012, -, ANO209
Buster a.d. Brunnenstrasse
. . ..,.

7 , /., 30.07. 2012, -, TUS 115
Isor v. Osterberger-Land
. . .., . -

8 , / , 15.07.2012., -, DLR 1477
Vargo di Zenevredo -
. . ., . ..,.

9 , /, 27.06.2012, -,GCL 454
Yoker vom Westervenn -
. .., . ..,.

10 * , 3329501, 20.03.2012, -, NEG 168
* 2
. . ..,.

11 , 3262025, 29.02.2012., -,DDN 1221
Cent v. Haus Portofino -
. ..,. ., ..,.

12 , 3435067, 12.07.2012.,-, D 1245
-
. . .., .., .-

13 , 3297999, 28.05.2012, -, DIA1925

. . ..,.

14 , 3475764, 16.08.2012., -, VHS 360
Orion vom Heinrichplatz
. .., . .., ..

15 , /., 10.03.2012, -, TKW 310
Xantonio v. Huhnegrab
. ., . , .

16 Maratti vom Frosten, RKF 3435730, 17.06.2012, -, FR0294
Faruk v.d. Freiheit Westerholt Atsel Hof Rikardi
. ., . .,.

17 , 3447439, 26.03.2012, -, TGA 054

. . ..,. -

18 , 3374989, 15.08.2012, -, XSE 314
Waric v. Trompetersprung - Zella v. Hutberg
. .., . ..,.

19 , /, 10.07.2012, -, TMD 1025
Franko v. Kuckuckland Inci v. Thermodos
. , . , .

20 Zavist Bogov Ekholm, RKF 3297951, 1.05.2012., -, TWE 141
Remo v. Fishtenschlag Zavist Bogov Je T*aime
. ., . , ., .

21 , 3546099, 26.05.2012, -, TTF031
Zorro vom Team Zellwaldrand -
. . .. .

22 , /., 23.02.2012,-, BC 1536
Banditto v. Ersten Platz - Zora v. Holtkamper Hof
. .., . .,

23 , /, ., 20.06.2012., -, GCL 450
Franco v. Kuckucksland - Venus v. d. Freihert Westerholt
. ., . .., .

24 Zavist Bogov Yustina, RKF 3384762, 18.07.2012, -, TWE 145
Joker v. Eichenplatz Alisha v. Frosten
. . ., .

25 Piter Land Venezia, RKF 3350347, 16.07.2012, -, KFW 3205
Igl Bi Yamato Farnheim Kanni Darina
. . .., . -

26 , 3447441, 26.03.2012, -, TGA 056

. .., . .., .

27 , 3290220, 5.03.2012, , DMD 2801
Asto v. Kolumbus
. .., . ., .

28 Prada v.d. Bastillie, RKF 3447902, 16.04.2012, -, 981189900035262
Boomer v. Polarstern Frisbee v.d. Bastillie
. , . .,.

29 , 3362803, 17.06.2012, , TFR 255

. ., . .., .

30 Slavia Gven Blaid, BCU 166-026281, 12.04.12, -, GB 864
Chacco von der FreiheitWesterholt - Layla Amfitrion
. ., . .., .

31 , /., 11.05.2012, -, VIP 008

. . .., . .

32 * , 3317462, 15.05.2012, -, LVV050
Asto v. Kolumbus
. .., . .., .

33
, 3350704, 1.04.12, -, 674
Zorro v. Team Zellwaldrand -
. . .. .

34 ' , 3393465, 25.07.2012., -, NEG 193
Ergo No Bartas Krasta -
. .., . .., .

35 , 3297484, 28.05.2012, -, XSE 309

. .., . ., .

36 , /, 29.07.2012, -, DIV173
Mac v. Merkur-Stern
. .., . ..,.

37 , /., 09.06.2012, -, DJD 3268

. ., , .., .,

1 Strong End Sort Gelios, 3167160, 04.10.2011., -,TKW 295,
Cent v. Haus Portofino -
. .,. , ., .

2
, 3102414, 17.09.2011, -, ANO 130
Benn v. Team Fiemereck
. .., . ., .

3 Tsamb Nord Shtorm
, RKF 3374103, 05.02.2012, - , 14237
Ideal Nord Shtorm Atsel Hof Nabiya
. .., . ..,.

4 sten Stern Centurion, 3317041, 11.12.2011., - , , 204
Uran v.d. Plassenburg - sten Stern Integra
. ., . .., .-

5 Russtannenwald Si Djei Satton, RKF 3272821, 8.09.2011, -, TPA 089
Garos d*Ulmental - Russtannenwald Doroti
. .. - . ....

6 Pepper v. Butjenter Land, RKF 3418710, 26.10.2011, -, 981189900012146
Ypsilon vom Lärchenhain - Lena v. Butjenter Land
. .,. , .

7 , 3183755, 5.12.2011, - , AHF 0175
Romulus v. Frankengold
. ... . .. .

8 Caddy v. Mansalen, RKF 3374102, 18.09.2011,- , 643094100116425
Remo v. Fichtenschlag Cim v. Osterberger- Land
. .., . .., .

9 , 3262802 , 12.12.2011., -,KRO 171
Cent v. Haus Portofino -
. ..,. . ., .

10 , 3205330, 10.01.2012, -, MIF 054
Romulus v. Frankengold
. .., . .., .

11 Yugo v. Osterberger-Land, SZ 2277271, 6.02.2012.,-, 981189900020261
Mentos vom Osterberger Land - Quicki vom Drei Birkenzwinger
. . Wortmann D.,

12 Ganove v. Valtenberg, RKF 3250539, 11.10.2011, - , 981189900011443
Lennox v. Regina Pacis Neele a.d. Brunnenstrabe
. , . ., .

13 Timati Black iz Bratstva Volka, RKF 3290185, 11.11.2011, -, DDV 1893
Dux Di Casa Ines Roksberry
. .., . ..,.

14 , 3262803, 21.12. 2011,-, KRO 172
. .
. ., . , .

15 Tim v.d. Orangerie, RKF 3402461, 30.09.2011, -, 276098102823659
Fulz Di Zenevredo Gabi v.Modithor
. , . ., .,

1 Danila v. Fichtenschlag, RKF 3418074, 4.11.2011, - , 981189900019222
Iliano v. Fichtenschlag Milana v.d. Barenschlucht
. , . ., .

2 , 3225595, 10.01.2012,-, TOU 114
Eragon il Mercabah - ..
. , . .., .

3 , 3225569, 19.12.2011, -, DIZ 11280
Dingo v.d. Malchower Aue -
. .., . ..,.

4 , 3262824 , 15.01.2012., -, TMD 907
Cops vom Schollenacker -
. .. . ., .

5 , 3290258 , 1.02.2012, -, ANO 150

. .., . .., .

6 M , 3195793, 10.12.2011.,-, MDM 083
Joker v. Aichenplatz - Peggy dell Alto Pino
. .., .,.

7 , 3374805, 07.12.2011. ,-, DDN 1171
Goliath v. Heinrichplatz - Azerola aus Gau Hastfala
. ..,. ., .

8 Strong End Soft Gordana, 3167164, 04.10.2011., -, TKW 299
Cent v. Haus Portofino -
. ., . ., .

9 Ronja v. Kuckusland, SZ 2276172, 6.01. 2012., -, 981189900027753
Opus v. Radhaus Feli v. Kuckusland
. .

10 , 3183779, 23.12.2011, -, BCI 525
Falco v. Holtkamper Hof
. ..,. .., .

11 , 3225399, 6.12. 2011, -, TPB 591
Chacco v.d. Freiheit Westerholt Grace De Intercanina
. .., . .., .

12 , 3272092, 19.01.2012, -,AHF 0184
. -
. . - .

13 , 3317047, 11.12.2011., -, 210
Uran v. d. Plassenburg -
. .., . ., .-

14 , 3145848, 27.08.2011, -, XSE 265
Mac Zur Medbacher Muhle
. .., . .., .

15 , 3205275, , 30.08.2011,-, 201
Cent v. Haus Portofino - Akselbrunnen Dania
. ., . .., .

16 , 3225004, 20.10.2011,-, DLR 1091
Sandro v. Emkendorfer Park - Dipsy Allemania
. . .., .

17 2 , 3317471, 12.11.2011, -, VHS 293
Itus v. Holtkamper See Xita v. Haus Yu
. .. . .., .

18 , 3123911, 26.09.2011, -, TMD 837
Waric v. Trompetersprung *
. .., . ..,.

19 ' -, 3238054, 01.09.2011 , -, NEG 145
Troll von Ivenhoe -
. .., . ..,.

20 , , 04.01.2012, -, 12372
Rubens v. Thermodos
. ., . ., .

21 , 3250461, 11.01.12, -,TYR 1380
ZZ-Top Feetback -
. . . ..,.

22 , 3262360, 15.01.2012, -, KIC 13

. .., . .., .

23 , 3262710, 7.02.2012, -, NOY 2245

. . .., .

24 , 3183780, 23.12.2011, -, BCI 526
Falco v. Holtkamper Hof
. .., . .., .

25 Bess v. Frankengold, RKF 3308916, 8.12.2011, -, 981189900015766
Omen v. Radhaus Chiara v. Kirchturm
. ., . , .

26 , 3262180, 3.02.2012, -, MBO 255
Hakim v. Wiesenring Iieyz iz Doma Infanty
. .., . ..,.

27 , 3297138, 31.01.2012. , -, DFM 401
Orion v. Heinrichplatz - Lhasa v. Heinrichplatz
. . .,

28 , , 03.10.2011, -, TSV 960
Buster a.d. Brunnenstrasse
. ., . . .

29 , 3183993,3.12.2011, -,TSV 982
Romulus v. Frankengold
. .., . .., .

30 , 3393268, 17.11.2011, -, TRF 497
Phill v.d. Lust Xosa v.d. Moritzburg
. .., . ..,

31 , 3195436, 13.01.2012., -, 425
Arko v. Storchsberg -
. . .., .

32 , 3225347, 15.11.2011, -, TSD 935

. .. . .., .

33 , 3205878, 24.09.2011, - , V 181
Digger v. Team Zellwaldrand
. .., . ., .,

1 VA +++ Zoran iz Doma Allens
, RKF 2884699, 15.03.2010, - , GCL 284, -1, -1,1
Furbo degli Achei Izabel iz Doma Allens
. . .., .

2 VA +++ X-Box von Arlett, 3225100 , 12.11.2010,-, 276098102853455, -2, -2, 1
Bix von Arlett - Brady du Val DAnzin
. .,. ., .

3 VA +++ Rubens vom Thermodos, 2869794, 17.12.2009, -,276098102791997,-2,-1,Kkl 1
Gigolo v.d. Barenschlucht - Nani v. Wiedeck
. . . ., .., .

4 VA +++ , 2474391, 08.07.2008.,- , DDN 750,--1, 11
Digger v. Elzmundungsraum -
. .., . .., ..,.

1 +++ , 2372008, 17.04.2008., -,D 403, --1, Kkl 1
Markus v. Status Quo - Amelie v. Haus Rosenbarg
. .. ,. .., .

2 +++ Ljustikhof Forward, RKF 2401254, 30.07.2008, , TYR 798, IPO-1, Kk1
Siska v.d. Freiheit Westerholt Bar-Waxan Design
. ., . ., .-

3 -+- Mac v. Merkur-Stern, RKF 3156972, 09.07.2010, -, 276098102899935, -3, -2,K1
Quattro von der Partnachklamm - Foxi v. Merkur-Stern
. . .

4 +++ , 2821531, 28.08.2010, - , DIM 1789,-1
Zando v. Wutachtal
. .., . .. .

5 +++ Franco v. Kuckucksland, 3167473, 01.05.2008., -, K-A 6943SchH 1, Kkl 1
Roy Terrae Luppiae - Paula v. Kuckucksland
. .,. ., .,

6 +++ Baldrsens Flash Fire, RKF2664976, 27.12.2009, -, TUS 085, IPO-1,1
Rus Gerts Adell Indigo Alrianbovald Laguna
. ., . ..,. -

7 -++ Idol v. Welsetal, 3362916, 10.08.2008., -,D-G 6486, SchH 3, Kkl 1
Quenn vom Loher Weg - Jana vom Muhlenblick
. . . .., .,

8 +++ Cops vom Schollenacker, 3156968, 03.05.2010.,- , 276098102855681,-3, -1, 1
Dux v.d. Glockenheide - Nina v. Media
. . . ..- , .., .

9 +++ , 2821502, 13.08.2010., -, DDN985,-2, -2, -1
-
. .., . ., ..,.

10 +++ Fire Star s Berega Kostrov, RKF 2809872, 8.06.2010, -, XSE 190,-1, -1, 1
Zyras v. Kleinen Holzweg Zella v. Hutberg
. ., . , ., .

11 +++ Ural Land Master, RKF 2982020, 1.02.2011, -, XPM 868, -2,-1,1
Hill v. Welstal Ural Land Shelsi
. . .., .

12 -+- Lexos v. Larchenhain, 3475870, 10.05.2011,-, 981189900010458 -1 -1 1
Yoyo zur Worringer Rheinaue - Jaconita v. Larchenhain
..,. . .

13 +++ , 2718700, 2.04.2010, -, GWB 148, IPO-1,1
Cent v. Haus Portofino
. .., . .., . -

14 +++ , 2539368 10.01.2009,-, DDN 802 IPO -1 - 1
Makato Vjm Holtkamper See -
. . ,. .,.

15 +++ Voodoo von Arlett, 3145499 ,24.06.2010.,-, 276098102853259 ,-1, -1,1
Guccy v. Heinrichplatz - Vita von Arlett
. .,. .., .., .

16 +++ , 2583604,- , 08.03.2009., JUW 230, IPO-3, 1
. -
. .., . .., .

17 +++Besser Vild Zorro, RKF 3012403, 21.07.2010, -, TPZ 242A, -1, -1, 1
Ljustikhof Tatem
. .., . .., .

18 +++ , 3102030, 23.05.2011, - , MIF040,-2,-2
Romulus v. Frankengold
. .., . .., .

19 +++ , 2554101, 21.06.2009, - , BPZ 204, -2, -1
Ballack v. Aurelius - -
. . ..,.

20 ++- , 2742793, 15.02.2010., -, TKW 233, --1, Kkl 1
Hunter v.d. Plassenburg -
. .., . .., .

21 ++- , 2664025, 22.08.2009, -, SIS 170, -1
Nordblick*s Mascot
. .., . .., .

22 +++ , 2754102, 02.06.2010., -, SHV 081, -2, -1
Waiko v. Winnloh -
. .,. .., .

23 +++ Wilko v. Pendler, RKF 3123382, 9.12.2010, -, 981189900003174, -1,1
Nelson vom Frankengold - Jana vom Mühlenblick
., . .., .

24 +++ , 2279444,6.01.2008,- , TSD336,-1, -1,-1
Ergo no Bartas Krasta -
. . .. .. .

25 +++ Idal'go Nord Shtorm, 2401950, 01.09.2008., , . 14 4005 ,IPO-1, Kkl 1
Banderas du Domaine du Pakc - Atsel Hof Yunaru
. ., . .., .., .

26 +++ * , 2205433 ,24.09.2007, -, DTL 043, -1,, 1
Xeno v.Elzmundungsraum - Yacci v. Ahrainer Schlosserl
., . .. .

27 +++ , 2718763, 30.01. 2010, , TMD 635,KD-1,Kk1

. .., . .., .

28 +++ , 2153640, 6.12.2006., -, TSD 236, -1,-1, 1

. ..,. .., .

29 +++ Fanat, RKF 2605111, 24.01.2009, -, DMG 3300, -1
Femili May Gaytano Sindi
. .., . ..,

30 +++ , 2594418, 27.08.2009, -, DPN 383, -2,-2

. ., . ..,.

. ( ) +++ , 2783744,15.08.2009,-, ANO 057, -1, -1, 1
Siska v.d. Freiheit Westerholt
. .., . .., .

, 3183555, 08.08.2011, -, VEA 1050, -1, -1
-
. ., . .,

Haus Hoffnung Esquire, 2687024, 21.02.2010, -,  TIO 233, -1, -1, -2
-
. , . .,,

1 VA +++ , 2385230., 29.04.2008, -.,GCL 176, IPO-1,Kk1
Romeo v. Holtkamper Hof Xarina v. Fiemereck
. . ... .

2 VA +++ Kleoshloss Arlett, RKF 2437015, 05.02.2009.,- , .TSV 537, --1, K 1
Elmo v. Huhnegrab - Endrefalva Cleopatra
. . ..,.

3 VA +++ Zavist Bogov Stti, RKF 2947469, 15.01.2011, -, TWE 100, IPO-1, Kk1
Ober v. Bad-Boll Zavist Bogov Je T*aime
. ..,. .., -

4 VA +++ , 2411622, 4.01.2009, -, DVZ 772, -2, -3, 1
Donald v. Frankengold
. . .., .

1 +++ Enderfalva Xilla, RKF 2696573, 4.03.2009, -, T-D 4995, -1, -1
Vanos v. Noort Enderfalva Shayen
. ., . ., .

2 +++ , 2634754, 04.07.2009., -,TCV 101, --1,1
Kanto Vitaxis -
. . ..,. .

3 +++ , 2764643, 25.12.2009, -, ANO 076, -1, -1, 1
Baltasar v. Osterberger-Land
. .., . .. .

4 +++ , 2594372, 6.09.2009, -. , DVZ829, -1.-2. 1
Donald v. Frankengold
. .., . .. .., .

5 +++ -, 166-018455, 01.07.2008,-, BSV 651, 1
Ingodds Agassi -
. .. . ., .

6 +++ Naomi fom Arrian Hof, RKF 3183823, 30.04.2011,-,E1161, -2, -2,1
Kameron von Gullwing Florida von Gullwing
. .., . ..,

7 +++ , 2562784, 30.01.2009., -, JAF 484, -1, -1, 1

. . .., .

8 +++ , UKU 0092816, 13.04.2011, -, 12207, IPO-1
.
. ., . ., . .

9 +++ , 2485292, 22.07.2008, -, LIN 98, -1,1
Merlin v. Osterberger-Land
. ., . .., .

10 +++ Zavist Bogov Sabrina, BCU 166-023890, 15.01.2011, -, TWE97, -1, -1.
Ober v. Bad-Boll - Zavist Bogov Je T'aime
. .., . ., .

11 +++ , 2352715 , 14.01.2008, -, DAB 570, -1,-2
Ikarus v. Zellwaldrand
. .., . .., . -

12 +++ , 2869536, 05.06.2009., -, 040, -2, -2,1
Benn v.Team Fiemereck -
. ., . .., -

13 +++ , 2734118, 02.12.09.,-, TCV 112, -2,-2, 1
-
. .., . .., ..

14 +++ Osten Stern Integra, RKF 2664561, 29.07.2009, -, CHH 044, -3, -1, 1
Benn v. Team Fiemereck Akselbrunnen Danta
. .., . .., . -

15 +++ , 2884058, 27.09.2010, -, ICH 161, -1. 1
Idol Nord Shtorm
. .. . .. .

16 ++- , 2764642, 25.12.2009, -, ANO 075, IPO-1
Baltasar v. Osterberger-Land
. .., . ..,

17 +++ , 2634226, 18.12.2009., -, TSV 685, -2, -2,1
Paul vom Bierstadter Hof - Endrefalva Cleopatra
. .. . ..,.

18 -+- , 2830595, 5.06.2010,- , ANO 093, -1
Siska v.d. Freiheit Westerholt
. .., . ..,

19 +++ Santy v. Martelsberg, 2696208, 05.11.2010, -, 276098102824707, -1, -1, 1
Eros v.d. Urbecke Gilla v.d. Plassenburg
. , . ., .

20 +++ Rumba of Flokich Fest, 2366585, 05.02.2008., -,TWX 074, -2,-2, Kkl 1
Ice V. Holtkamper Hof - Alana Balt Zippi
. -, . ..,

21 +++ Zavist Bogov Stella, RKF 2947465, 15.01.2011, -, TWE 96, IPO-1, Kk1
Ober v. Bad-Boll Zavist Bogov Je T*aime
. .., . .., .

22 +++ Verna River Plate, RKF 3281284, TH 018, -, 16.04.2011., -1, -1,1
Calle vom Uckerland - Daffie vom Team Fiemereck
. .,. .,

1 +++ , 2634533, 21.11.2009., -, TFR 203, -1, -1, 1
Baltasar v.Osterberger- Land -
. ..,. .., .

2 +++ * , 2342952, 18.05.2008, -, DNM 042, -1,-1, 1
Pasko v. Klostemoor *
. .., . .., .

., , 2854353, 1.09.2009, -, XAB 914, -1, -1, -2

. . .., .

., , 3156612, 3.01.2011, -, TWE 90, -1,-1
Robby v. Martelsberg
. .., . .. .

, 2830593, 5.06.2010,-, ANO 091, -1, -1, 1
Siska v.d. Freiheit Westerholt
. . ..,

, 2869531, 23.11.2009.,- , 062, -1, -1 ,1
Benn v.Team Fiemereck -
. ., . .., .-

-, 2675129, 25.11.2009, -, AFT 615, -2, -2

. ... . ... .

, 3215050, 23.01.2011, -, TSX 144, -2, -2

. , . .. .

, 2675837, 23.10.2009, -, DGK 1112, -1, -1, 1
Yessica v. Wiesenring
. ., . .., .

De Zauber Hof Rus, RKF 2437214, 13.10.2008, -, DIA 1072, -1, -1, 1
-
.. .., .

, 3145012, 4.12.2010, -, MIF 036, -1, -1
Asko v. Storchsberg
. .., . .., .

Afil Boni Flame of Fame, RKF 2821042, 12.09.2010, -, EOC 110, -1, 1
Idol Nord Shtorm Olona Vambo
. ., . .., .

. , 2898608, 31.12.2010, -, TPJ118, -1, -1, 1
.
. .., .., . .,.

, 2930748, 19.10.2010, -, ANO 098, -1, 1

. .., . .., . -

, 3215980, 25.04.2011, -, TKM 2561, -3, -2
Kanto Vitaxis
. .. . .., .

, 2573857, 07.06.2009, -, TMD 539, -3, -3, 1
Quant a.d. Aurum Zwinger Tina v. Holtkamper Hof
. . ., .

, 2918958, 21.11.2010, -, TAG 124, -1, -1, 1
Waric v.Trompetersprung Naika v. Holtkamper See
. ., . .., .

Vlada Gven Blaid, 2474929, 07.07.2008, -., GB 204,-1, -1, -1
Arko v. Butienter Land - Layla Amfitrion
. . . .,.


 


 
,

1 . , /.,05.04, 2013., -., TPJ 167
Enerdzhu Winner Gven Blaid Vlada Gven Blaid
. . ., .

2 , /., 9.04.2013, -, DEU 916
Marat von Fidelius -
. .., . .. .

3 , /., 7.03.2013, -, ATF 4379
Jaro v Holtcamper Tor -
. . . ., . -,

1 , \, 11.03.2013, -, ANO 296

. .., . ..,,


1 , /,14.12.12, -,ZKM551
Idal`Go Nord Shtorm -
. ,. . .

2
, /., 2.02.2013., - , TSV 1104
. -
. ., . , ., . .

3
, 3484466, 18.11.2012., -., 468
-
. .., . .., .  ,

1 , /. 11.01.2013,-, 309
-
. .. . ..,.

2 , /, 30.12.2012, , 2857
ody Genelinas Vilkas - Zemchuzhina Gven Blaid
. .., . .., .

3 , /., 8.01.2013., -, TCV 232
Hamilton v. Larchenhain
. .., . .., . -  

4
, /, 14.01.2013, -, VEA 1699
Waiko v. Osterberger-Land
. , , . ., .

5
, 3447825, 01.12.2012.,-, TSV 1083
Romulus v. Frankengold - Varda v. Holtkamper See
. .,. .., .

6
, /, 05.01.2013, -,ASS 2112
Kenzo v.d. Malchower Aue -
. .. . .. .

7
, /., 10.12.2012., -, ALS 1649

. ., . .., .,

1
, /, 26.09.2012 , -, TGA 064
-
. ., . ., .

2 Xulo von der Prachtallee
, VDH 2255404, 06.09.2012., -,981189900036664
Boomer vom Polarstern - Hirka vom St.-Michaels-Berg
. . ..,

3
, /., 29.10.2012., -.,XSE 318

. .., . .., .  ,

1
, /, 12.09.2012, -, RIM 072A

. .., . ., .

2
, / ,20.10.2012.,-, DDN 1372
Idol v. Welsetal - Xeda vom Haus Kaiser
. .., . ., . -

3
, /, 10.10.2012,-, 795
Waric v.Trompetersprung -
. ., . .., .

4
, /, 08.09.2012.,-, 2571
-
. .., . .., .

5
, /, 08.09.2012.,-, 2572
-
. .., . ., .,

1
, 3281309, 22.03.2012., -., ANO 175,
-
. ..,. .., .

2
, /.,29.07.2012,-, 6330
Idal`Go Nord Shtorm -
. ..,. ..,

1
, 3329997, 27.05.2012, - , 1975
Dingo vom Osterberger-Tal -
. .., . .. ,.

2 , 3608317, 24.07.2012, -, ZMI 1662

. .., . .., .

3 Gloria Gven Blaid, 166-026208 ,05.04.2012, -, GB852
Valdzage Gorets - Dinara Primo Grande
. . . . ., . , 25-179

4 , 3560799, 8.07.2012, -, JAF 612

. .., . ..,.

5 , 3447229, 7.08.2012., -, MBO 297

. ., . .., .,

1 , 3145843, 27.08.2011, -, XSE 260
Mac Zur Medbacher Muhle
. ., . .., .

2 Pelee v. Godinghofer Weg, RKF 3418525, 10.02.2012, , 981189900023799
Atos aus Agrigento Ginga v. Godinghofer Weg
. . . ., .

3 Sonny v. Zellergrund, RKF 3459592, 05.11.2011, -, 981189900021297
Miro v. Zellergrund - Ubene v. Silvalacus
.. . .

4 Nilas is Drauguzio, RKF 3435733, 27.09.2011, -, 981100002381170
Falkos v.d. Schwarzen Seeperlen - Ajlka v. Wolfsfrie
. , . .,.  ,

1 , 3123159, 24.08.2011, -, DVZ 1013
Mentos v. Osterberger-Land
. . .. , .

2 , 3272508, 1.01.2012., -, FOM 064
Romulus v. Frankengold
. .., . .., . .

3 , 3183991, 3.12.2011, -, TSV 980
Romulus v. Frankengold
. , . ., . .

4 , 3262711, 7.02.2012, -, NOY 2246

. .., .. .

5 , , 08.01.2012., -, RFA100
Vax vom Haus Storr
. .., . .., .

6 , 3238104, 19.08.2011., -, SGZ 055
Idal'go Nord Shtorm -
. ..,. .., .., .-

7 Kamila v. Frosten, RKF 3308553, 14.11.2011,-, F-R 0276
Miro v. Zellegrund - Furba v. Frosten
. .,. ..,.,

1 -++ .
, 2930524, 11.08. 2009, , E90338, -1, -1, 2
Nele v. Larchenhain
. ., . .., .

2 +++ , 3167998, 23.02.2011, -., TCV 135, -3, -1, -1
Ergo No Bartas Krasta
. .., . .., . .-

Negus Karil's Unikum, 2918898, 08.09.2010, -, NEG 096
Kanto Vitaxis -
. . .., - .,

1 +++
, 2947707, 17.11.2010, -, DEE 123, -3, -2, 1
Waric v. Trompetersprung
. .., . .,

2 , 2718510 , 17.12.2009, -, AVE 516, IPO-1
-
. ., . .., . -

3 -++ Zhemchuzhina Gven Blaid, 3043902, 16.09.2009, , GB379, -1, -1
Mercury Amfitrion - Izida Gven Blaid
. .., . ..,

, 2930998, 23.10.2010, -, ANO 104, -3, -3
Quarto von der Plassenburg -
. ., . .,,

1 +++
, 1708022, 30.12.2004, -, XCF 023, -1, -1, 1
Till v. Herzbach
. .., . .., .

  

Copyright 2002-2010
by Barinskaya Nataly