.: :.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  wallpaper -
 
 
 
 


 


11 2012 . ()


Ljutow () .

 ,

1 ENDREFALVA DZOSCH .. 981189900021078 04.05.2012 -
(Fulz di Zenevredo Quartra vom Huhnegrab) . . . . .

2 .. JGO 145 05.05.2012
( ) . .

3 .. DAP 017 17.02.2012 -.
( ) . & . .. .

4 .. JGO 147 05.05.2012
( ) . .
,

1 .. DMG 4919 07.03.2012 .
(Vlaterfolg Sheldon Assauwehow Bellissima) . ..

2 .. DMG 4920 07.03.2012 .
(Vlaterfolg Sheldon Assauwehow Bellissima) . .. . ..

3 .. DVZ 1042 13.03.2012 .
( ) . .. . .. .

4 .. DAP 018 17.02.2012 -.
( ) . & . .

.. DEA 2760 22.03.2012 .
(Ursos vom Osterberger-Land ) . .. . .. .,


1 .. DMG 4798 18.12.2011 .
( . ) . & . .. .

1 HORT LEX DASTIN RKF 2156858 VSG 786 19.12.2011 black&brown
(Aquatoriya Kelvin Dastin-Dias Leksa) . .. . .. .

2 SPC 24? 16.11.2011 -.
(Natz v.Frankengold ) . .. .

3 HAN-DASTIN LEKSA RKF 2156859 VSG 787 19.12.2011 black&brown
(Aquatoriya Kelvin Dastin-Dias Leksa) . .. .- .. .,


1 3183305 ULP 1937 09.12.2011 -.
(Rubens v.Thermodos ) . .. . .. .

2 3195835 DVZ 1024 26.10.2011 .
(Wando v. Holtkamper See ) . .. . .
 
3 .. NOY ? 07.02.2012 .
( ) . .. . .. .

4 .. AHF 0193 10.02.2012 .
(Buster v.Brunnenstrabe ) . . ..

5 .. DTO 802 10.02.2012 -.
( ) . . & . . .. .

1 3238025 SPC 247 16.11.2011 -.
(Natz v.Frankengold ) . .. . .. .

2 .. SPC 260 14.01.2012
( ) . .. . .. .

3 3238026 SPC 248 16.11.2011 .
(Natz v.Frankengold ) . .. . .. .
 

 ,

1
3123158 DVZ 1012 24.08.2011 .
(Mentos v.Osterberger-Land ) . .. . .

1
.. DIA 1734 19.10.2011 -
(Warik vom Trompetersprung ) . .. . .. ., -

2
.. KDI 166 15.09.2011 .
( ) . .. . . ., -,

1
3123162 DVZ 1016 24.08.2011 .
(Mentos vom Osterberger-Land Ataka iz Belogo Jara) . .. . .

2 .. BLT 055 03.10.2011 .
( Nikita de Intercanina) . .. .

3 .. DVZ 1017 24.08.2011 .
(Mentos vom Osterberger-Land Ataka iz Belogo Jara) . .. . . & . .
 
4 .. TRW 226 28.10.2011 .
(Oneal von Antheus Stalker Junior Korunda) . a .. . . .

5 .. DVZ 1015 24.08.2011 .
(Mentos vom Osterberger-Land Ataka iz Belogo Jara) .. .. . 

6 3238108 LYS 129 05.09.2011 .
(Robby v. Martelsberg Opera Dell`Alpe Adria) . .. . .. .

7 .. DMG 4615 24.08.2011 .
( . ) . & . .. .

1 .. 479-7 6371 04.09.2011
(Ober von Bad-Boll Ariel vom Wustenberger-Land) . .. .

2 .. EAX 295 23.10.2011 .-.
( ) . .. . .. , -, .,

1 -MEN VOM FRANKENGOLD
*** 981189900012327 20.05.2011 .
(Nelson v.Frankengold Viva v.Frankengold) . . & .. .

2 .. TSV 951 21.07.2011 .
(Conbhairean Uno Endrefalva Cleopatra) . .. . .. ., -, .

3 3225704 AHF 0155 01.07.2011 .
(Quattro v.d.Partnachklamm ) . .. . .. .

4 .. 2585 04.07.2011 .
( ) . .. . .. .

5 3145205 OGV 051 11.02.2011 .
(Tobi v. Frosten ) . . . . . . .

6 NOY 1891
( ) .

7 .. 270 15.04.2011
( ) . .. . .. .,

1 - 3012323 117 06.05.2011 -
( ) . .. . .. .

2 .. DMG 4482 08.05.2011 .
( ) . .. . .. .

3 - .. DVZ 996 10.07.2011 .
(Natz v.Frankengold ) . .. . . .

1 .. TWV 206 07.07.2011 .
( ) . .. .

2 PARHELO MANA 3082890 900088000436102 04.05.2011 juoda(black)
(Falkos von den Scwarzen Seeperlen Para is Vilku Slenio Indre Ajauskaite) .

3 NOY 1894
( ) . .,

1 2846303 DVZ 935 25.09.2010 .
(Zyras v.Kleinen Holzweg ø ) . .. . .. .
 
2 2982023 871 01.02.2011 .
(Hill v. Welsetal ) . . . .

3 HAUSE WELLHOLM DASTIN RKF 2869707 DBN 4797 24.09.2010 black&brown
(Sirk v. Holtkamper Hof Holly v. Welsetal) . Morozova O. . Babuseva D.I. Lesnoy

1 ENGOR RKF 2930241 VSG 705 18.11.2010 black&brown
(Aquatoriya Kelvin Dastin-Dias Leksa) . Kazakova L.L. . Filippova N.V. Perm

2 ERMAK RKF 2930242 VSG 706 18.11.2010 black&brown
(Aquatoriya Kelvin Dastin-Dias Leksa) . Kazakova L.L. . Petrovyh-Naumova E.V.Perm

3 3156608 SPC 036 14.10.2010 .
( ) . .. . .,

1 2964220 DIA 1471 01.09.2010 .
( ) .  . .. ., -, .

2 2947830 RIG 4 16.01.2011 .
(Zyras v.Kleinen Holzweg ) . .. .. . .. 

3 YARI VOM KIRSCHENTAL RKF 2898015 981189900007542 22.08.2010 schwarz,braune
(Paul vom Bierstadter Hof Palma vom Kirschental) . Karl Fuller . . .

4 3272017 DEA 2465 15.01.2011 -
(Kanto Vitaksis ) . .. . .. .

5 ZAVIST` BOGOV RENESMEE RKF 3156613 TWE 091 03.01.2011 black&brown
(Robby v. Martelsberg Zavist` Bogov Galaktika) . .. . .. .

6 3156612 TWE 090 03.01.2011 .
(Robby v. Martelsberg ) . .. . . .

7 2918393 TDV 1548 10.01.2011 .
(Natz v.Frankengold ) . .. . .. .

8 2918869 VEA 565 28.10.2010 .
( . -) . .. . .. , .

9 2898687 DVZ 947 30.10.2010 .
(Sirk v.Holtkamper Hof Malta v.Frankengold) . .. . .. .

10 2 2918870 VEA 566 28.10.2010 .
. -) . .. . .. , .

11 2796255 JAF 555 25.08.2010
( ) . .. . .

1 2930248 VSG 712 18.11.2010 .
( - ) . .. . . .
,

1 VLATERFOLG SHELDON
RKF 2372777 ASB 263 17.08.2008 black&brown IPO-1
(Panjo v.Kirschental Dolly v.Frankengold) . Terekhina I. . Yugrin S. Kirov

2 2675857 DVZ 893 06.09.2009 . -2, -1, -1
(Queno Framato Rolau Ataka iz Belogo Jara) . .. . .


3 2830530 PLF 253 10.05.2010 . -1, -1
(Balou v.Petersgraben ) . .. . .. .

4 NATZ VOM FRANKENGOLD RKF 2372899 Z-A 5949 23.09.2007 schwarz-braun -1, -1, Kkl-1
(Valdo von den Hugenotten Xoxi vom Frankengold) . Frank Goldlust . .. .
 
5 2437571 NFT 69 13.12.2008 . -1, -1
( ) . .. . .. , .
 
1 1826422 TZP 1343 17.11.2005 -1, -1, Kkl-1
(Norbo Gelezinis Vilkas ) . .. . .. .

2 1848212 TZP 1474 24.02.2006 . -2, -2, -1
( ) . .. . .. , .

3 - 1826497 TZP 1240 10.08.2005 . -1, -1
( ) . . .. .

4 2605778 TLN 57 01.07.2009 - -1, -1, Kkl-1
(Javir v.Talka Marda ) . .. . .. .

2372146 TIW 955 31.07.2008 . -1
(Jimm v.d.Salztal-Hohe Helen v.d.Heidenschanze) . .. . .. .

2266971 BCI 254 05.03.2008 . -2, -2, -2
(Robuk Dei Monti Della Laga ) . . . .,

1 ZAVIST` BOGOV GALAKTIKA RKF 2028270 TWE 025 27.10.2006 black&brown IPO-1, Kkl-1
(Akselbrunnen Daggert Vlaterfolg Gloria) . .. . .. .

2 DE ZAUBER HOF RUS RKF 2437214 DIA 1072 13.10.2008 grey fawn -1, -1, Kkl 1
(Pskovland Olgrey Kamenskii Alians Zaskiya) . Dedyukhin N.V. . Dedyukhin N.V. Sv.obl, Kamensk.r-n, s.Pozarikha

3 2447191 ULP 1280 23.07.2008 . -1, -1, Kkl 1
( Brawos Bis Hawana) . . . . .
 
4 2696302 RFA 040 21.06.2009 -. -2, -2, -1
( ) . .. . .. .

5 DIE 1693 26.12.2007
(Ballak von Aurelius ) . . . . ., .

6 2447917 ZCZ 110 16.03.2009 - -1, -2, 1
( ) . .. . .. .

7 2696139 343 22.11.2009 . -1, -1
(Favorit v. Vierhundert Hertz ) . .. . .. .

1 2372779 ASB 265 17.08.2008 . -
(Panjo v. Kischental Dolly v.Frankengold) . . . .. .

2 2061003 DXX 23 05.12.2005 . -1, -1, -2
(Bac v. Kiever See `C `) . .. . .. .

1 2205125 NFT 15 14.09.2007 -1, -1
( ) . .. . .. .

2 2696533 DNF 865 20.11.2009 . -1, -1
(Prando Oger Schloss ) . . .

., / TINA VOM HAUS STORR RKF 2930889 276098102822333 16.12.2009 schwarz,braune -2, -1
(Eros vom Haus Portofino Saskia vom Haus Storr) . Bobuseva A. Ekaterinburg

ENNA IZ BELOGO JARA RKF 2621049 DVZ 837 17.10.2009 black&brown -1, -1, Kkl 1
(Romulus v. Frankengold Russtannenwald Vasilika) . Popov S.V. . Butylina E. Ekaterinburg

2474688 NOY 384 10.12.2008 . -1, -1, -1
( ) . .. . .. .

2539113 DNF 844 04.02.2009 . -1, -1
( ) . . .,

NORA 1469884 TZP 532 11.09.2003 . -1, -1
(Dark ad Astra Gloria Maga) . "" . .. .
 


 
,


1 .. DTO 799 10.01.2012 -.
( ) . . & . . .. .

1 .. ULP 1935 09.12.2011 .
(Rubens v.Thermodos ) . .. . .. .

2 .. TWV 220 06.12.2011 .
( ) . .. . . .

3 .. TWV 219 06.12.2011 .
( ) . .. . .. .,

1 .. NOY 2246 07.02.2012 .
( ) . .. . . .,

.. BLT ?
( ) ..,

1
3123159 DVZ 1013 24.08.2011 .
(Mentos vom Osterberger-Land Ataka iz Belogo Jara) . .. . .. .

2
3225890 DIA 1721 15.09.2011 -
( ) . .. . .. .,

1 2982025 873 01.02.2011 .
(Hill v. Welsetal ) . .. . .. .

2 2830940 DVZ 940 27.09.2010 .
(Zyras v.Kleinen Holzweg ) . .. . .. .

3 .. DMG 4403 09.02.2011 .
( . ) . & . ..,

2783793 1644 09.01.2009 . -1, -1
( ) . .. . ..,

2279467 DVZ 705 13.01.2008 . -1
(Kimon v.Butjenter Land ) . .. . . .


 

Copyright 2002-2010
by Barinskaya Nataly