.: :.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  wallpaper -
 
 
 
 


 


28 2012 . ()


.

 ,

1 (Barry Bester x ) .
2 (Waiko v. Osterberger Land ) . .
3 ( Barry Bester x ) . ..
4 (Waric vom Trompetersprung x ) . ..
. ( Barry Bester x ) . ..
,

1 Ш (Waiko v. Osterberger Land ) . .. 
2 ( ) . . . 
3 (Waric vom Trompetersprung x ) . . .
4 (Barry Bester ) . .
5 Ш (Waiko v. Osterberger Land ) . ..
6 (Vogerland Shaytan x Kseni Laro Algero Lana) . .
7 . (Titus Eqidius x . ) . ..
1 (Waric vom Trompetersprung x ) . ..
2 ( Barry Bester ),


1 ( Kennedi v.Stanglberg Qalli vom Waschtengraben) . ..
2 ( ) . . .
3 (Cent v. Haus Portofino ) . ..
4 ( ) . . .
5 ICEMAN VON GODALIS ( Hagadals Figo x Zimba vom Overledingerlend) . .,


1 (Kennedy v. Stanglberg x Quali vom Waschtengraben) . ..
2 ( ) . .. 
3 (Cops vom Schollenacker ) . ..
 ,

1
( ) . . 
2 (Waric vom Trompetersprung x *) . ..
3 (Waiko v. Osterberger Land )
4 (Waiko v. Osterberger Land ) . . .
5 (Waiko v. Osterberger Land ) . . .,

1
( Cent v. Haus Portofino ) . .. ,

1 (Zavist Bogov Jackomo Kazanova ) . .
2 ( Zavist Bogov Jackomo Kazanova ) . ..
3 ( Romulus v. Frankengold ) . .
4 ( ) . ..
5 - (Rubens v. Thermodos x Harley v. Rekas) . .. .
6 ( Waiko v.Osterberger-Land x ) . . .
7 ( Cent v. Haus Portofino ) . .
8 ( Waiko v.Osterberger-Land x ) . ..,

1 (Zando v. Wutachtal ) . ..
2 (Dingo v.d. Malchower Aue x ) . ..
3 ( ) . ..
4 ( Zando v. Wutachtal ) . ..
. GRANDO vom OSTERBERGER-TAL ( Fulz di Zenevredo Anka vom Osterberger-Tal) . .,

1 ( ) . . .
2 ( Hilko v. Fichtenschlag x ) . . . -
3 ( Dingo vd Malchower Aue ) . .
,

1 / (3/4) ALEKS iz ZAPADNOY SIBIRI
(Romeo v. Holtkamper Hof Tsarhana Yasnaya ) . ..
2 / (3/3) GUCCI iz NOVOI SIBIRI (Siska v.d. Freiheit Westerholt x Marvil Junion Olivia) . &
3 / (4/4) ( Romulus v. Frankengold Ria v. Martelsberg) . .
4 / (4/4) ONEAL V. ANTHEUS ( Pakros v. DUlmental x Kascha v. Antheus) . .
5 / (4/3) Ш ( Dingo v. Malchower Aue x ) .
6 / (3/4) KENNEDY vom STANGLBERG ( Jumbo di Zenevredo x Nadia vom Klostermoor) . ..
7 / (4/5) RANTONINA DEVIL (Ghandi v. Arlett x Pille v. Tronje) . . ..
8 / (5/4) BARRY BESTER ( ) .
9 / (4/4) ( ) . ..
10 / (4/5) TITUS EQIDIUS (John vom Talka Marda x Zara Eqidius) . ..,

1 / (3/4) (Zamp v. Thermodos x ) . .
2 / (3/3) DZHELARI HIL AKASHA (Primus v.Schloss Querenburg x Santlauris Elinor) . . . 
3 / (3/3) Ш (Dingo Malchower Aue x ) .
4 / (4/4) (Rantonina Devil x Rantonina Berta) . . ..
1 (3/3) (Siska v.d. Freiheit Westerholt x ) . .
2 / (5/5) ( Brit Eqidius hristie Keraj) . ..
Ш (Romulus v. Frankengold x ) .,

1 / (4/4)
(Bear Of Mount Star Lasso x ) . .,

1 / (4/5) Ш
(Maxx v. Hauswalder Bach x ) .

 


 ,


1 ( ) . . . . ,

1 Ш
(Waiko v. Osterberger- Land ) . ..,

1 ( Hilko v. Fichtensclag x ) . .
2 (Cent v. Haus Portofino x ) . .. .,

1 (Zavist Bogov Jackomo Kazanova ) . .
2 Ш (Robby v. Martelsberg x ) . .
() - (Waiko v. Osterberger-Land x ) . .,

1 (Dingo v.d. Malchower Aue x ) . ..,

1 ( ) . ..,

(Siska v.d. Freiheit Westerholt x ) . .. 

Copyright 2002-2010
by Barinskaya Nataly