.: :.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  wallpaper -
 
 
 
 


 


4 2012 . ()


.

 
,


1 (Phill van der Lust x Xosa von der Moritzburg)
2 (Phill van der Lust x Xosa von der Moritzburg),


1 (Phill van der Lust x Xosa von der Moritzburg)
2 (Romulus vom Frankengold x )
3 (Nino von Tronje x Vandi von Arlett),

1
( x Carma vom Zellwaldrand)
2 ( Merla vom St.-Michaels-Berg),

1
(Rubens vom Thermodos x )
2 ( Merla vom St.-Michaels-Berg)
3 (Waric vom Trompetersprung x )
4 ( x ),

(??? ???)

 ,

1 (Nar Rival Hof )
2 ( ),

1 I vom Wierlings Hook (Degas vom Hanness x Brenda vom Wierlings Hook),

1 ( x )
2 (Romulus vom Frankengold x ),

/
(Makai v.d. Prachtallee Unja v.St. Michaels-Berg)
/ XANTONIO v. Huhnegrab (Yenno vom Huhnegrab x Ornella vom Huhnegrab)
. BRAGUS-RIKO Primo Grande (Odin vom Holtkamper Hof x Odri Naujavilnietis),

1 (Merlin vom Osterberger-Land x )
2 Assauwe Hof DAKOTA (Dux von der Glockenheide Assauwe Kimberly)
(Romulus vom Frankengold x ),

1 (Odin Gelezinis Vilkas x e )
2 (Pusztalaki Demon Jimi x )
  
,


1 (Eiko v. Haus Portofino )

,


1 (Cent v Haus Portofino x )
2 (Phill van der Lust x Xosa von der Moritzburg),


1 ( x )
2 ( x Carma vom Zellwaldrand),

1 ( x ),

1 (Red )

2 (Romulus v. Frankengold )

,

1
( )

 

Copyright 2002-2010
by Barinskaya Nataly