.: :.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  wallpaper -
 
 
 
 


 


25 2012 . ()


Gabriele Pettinaroli ().

 ,

1 , 27.03.12, -, STW007,
: :
: .. . .. .

2 , 12.03.12,.AXV 210
:Waiko V.Osterberger Land :
. .: . .

3 , 8.03.12, ,AXV 170
:Warik V.Trompetersprung :
: . . . .
,

1 , 28.03.12, - STW 019
: :
. .. . .. .

2 1.04.12,,AWW 5000
:Zando V.Wutachtal :

: . : .

3 , 24.03.12, AWW 4844,
:Romulus V.Frankengold :

: . . .. .

4 8.03.12, , AXV 175
:Waiko V.Osterberger Land :
: : .. .

5 , 27.04.12, -,GET 3572
: :
. .. . .. .

6 , 8.03.12,, AXV 174
:Waiko V.Osterberger Land :
: . : . .

7 27.04.12, -,GET 3571
: :
: .. : .. .

8 , 28.03.12, STW 014
: :
. .. . .. .

9 17.03.12, ,AXV 213
:Waiko V.Osterberger Land :
. . . . .,


1 8.12.11, , GET 3482
:Kennedy V.Stanglberg :Qualli Vom Waschtengraben
: .. : .. .

2 ICEMAN V.GODALIS, SZ 2274792 3.12.11,,981189900001922
:Hagadals Figo :Zimba V.Overledingerlend
. . . .

3 21.12.11,-, 3262803 KRO 172
:Cent V.Haus Portofino :
. .. . . .

4 , 6.12.11, , BMY 381
: :
. . . .. .

5 8.12.11,,GET 3479
:Kennedy V.Stanglberg :Qualli Vom Waschtengraben
. ..,

1 08.12.11, -, GET 3487
:Kennedy V.Stanglberg :Qualli Vom Waschtengraben
. .. . .. .

2 Ш , ,8.02.12, AXV 78
:Waiko V.Osterberger Land :
: : .. .

3 , 6.12.11,,BMY 387
: :
. .. . .. .

4 - , 3.12.11,-, GET 3477
: : 1
. .. . .. .

5 , 19.02.12,,AWW4734
:Rubens V.Termodos :
: . : . .

6 29.11.11,,TV 198
:Cops Vom Schollenacker :
: .. : .. .,

1
, 27.09.11,.ETT 190 3250907
:Uncas V.Leithawald :
. . . . .

2 Ш , 15.11.11, ,AXU9701
:Rubens V.Termodos :
: : .

3 26.09.11, ,TMD 842
:Waric Vom Trompetersprung :
: .. . .. .,

1 , 4.07.11,.AGR 2617
: :Nikita Vom Haus Stor
: .. . .

2 , 18.05.11, , AHF 0132
:Cent V.Hous Portofino :
. . . .. .

3 TALISO V.BAD WALDLE, 16.03.11 ,981189900003265 3238600
: Nino V.Tronje :Jary Vom Bad Waldle
. .. .,

4 , 6.03.11, 3238729,DGM 1179
: :
. .. . .. ..

5 14.05.11, ,GET 3320
: :
. .. . .. .
 


,

1 , 9.04.11, ,AWW 4082
: Baks :
: .. . . .

2 , 23.07.11, ,AWW 4183
:Siska V.D.Freuheit Westerholt :
: . . .

3 , AXU 9133,6.03.11,
:Waiko V.Osterberger-Land :
: . : .

4 , 15.03.11,, 3093288, AXU9142
:Xano V.Holtkamper Tor :
: . . . .

5 - 10.07.11, TMD 817
:Rubens V.Termodos :Harley V.Rekas
: .. : .. .


6 , 4.07.11, ,AGR 2623
:Gucci Iz Novoi Sibiri :Nikita V.Haus Storr
. . . .. .

 
7 , 4.07.11, ,AGR 2621
:Gucci Iz Novoi Sibiri :Nikita V.Haus Storr

. . . .


8 , 19.05.11 ,DNX 2511
:Zavist Bogov Jackomo Kazanova :
: .. : .. .


9 , 4.07.11, ,AGR 2622
:Gucci Iz Novoi Sibiri :Nikita V.Haus Storr

. .. . .. .

10 , 14.05.11, -, 3250204 GET 3322,
: :
. .. . .. .

11 , AXU 9131,6.03.11, 3205115
:WaikoV.Osterberger-Land :
: . : .. .

12 , 15.07.11, GET 3383
: :
. .. . .. .

13 , ,15.07.11, 3238553 GET 3382
: :
: : .. .

14 7.05.11, GET 3305, 3250902
:Kennedy V.Stanglberg :
: ... : .. .,

1 Ш , 27.10.10,,AXU 8731, 2869112
:Dingo V.D.Malchover Aue :
: : .. .

2 , 9.11.10. 2964874,AWW 3618
:Zando V.Wutachtal :
. . . .. .

3 28.12.10,,GET 3219, 2982644
: : 1
: .. : .. .

4 26.01.11,-,GET 3246
: :
: .. : .. .

5 , 19.01.11,, 3167361 GET 3238
:Vogerland Shaytan :
. .. . .. ,.

6 , 12.12.10, KFY 1293
:Ivan V.D. Hettlingshoehe :Kenia V.Taubebrunnen
: .. : . .,

1 , , 22.02.11 AWW 3854
:Thor V.Friedenspark :
: . : .. .

2 23.02.11, , 2930316 ANO 114
:Cent V.Haus Portofino :
. .. . . .

3 , 3215065,9.02.11 TIW 1361
:Idal*Go Nord Shtorm :
. .. . .. .

4 Ш , 18.01.11 , 2947920, AXU 8975
:Dingo V.D.Malchover Aue :
: : .. .

5 , 28.12.10,GET 3222, 2982647
: : 1
: .. : .. .

6 , GET 3243, 3167366
:Vogerland Shaytan :
. .. . .. .

7 , 16.02.11, , TME 148
:Endrefalva Enisey :Endrefalva Undina
.- . .. .

8 , , 19.02.11,- 3167373, GET 3279
:Kennedy V.Stanglberg :
. .. . .. .,

1 -++ , 21.12.09 , 2846239, AWW 2884 -1,-1
:Macato V.Holtkamper See :
. .. . . .

2 +++ ALEKS IZ ZAPADNOY SIBIRI 01.07.08,RKF 2303702,ADE 1484 -1 -1
:Romeo V.Holtkamper Hof :Tsarhana Yasnaya
: .. : .. .

3 -+- , 6.03.10, 2754063,AWW 3048
: Romulus V.Frankengold :Ria V.Martelsberg
. .. . . .

4 -+- MAC V.MERKUR-STERN, 9.07.10 , 3156972, 276098102899935
Quatro V.D. Partnachklamm Foxi V.Merkur-Stern
: : . : .

5 +++ 4.07.10,-,GET 3136 2846072 -1, -1
:Kennedy Vom Stanglberg :
: .. : .. .

6 -++ , 8.03.08 , 2352343. 231 -2, -2
: :
. . . . .

7 -++ Ш , 21.01.09,,AXU6960 2594913
:Dingo V.D.Malchover Aue :
: : . .

8 +++ KENNEDY vom STANGLBERG R-C 0619, , 2209702, 26.10.07 -1, -1
.: Jumbo di Zenevredo .: Nadia vom Klostermoor
.: .: . .

9 -+- YAGOR SHROKHAUSEN 28.04.10,,RKF 2742229,DMS286
:Cent V.Haus Portofino :K-Hope
. . . .. .

10 -+- , 27.07.09 . 2764422,TAJ 259 -3, -1
:Endrefalva Enisey :
. .. . .. .

11 -++ GET 2229,17.01.08, , 2218644 -1, -1
.: .:
.: . .: .. .

12 ++- 35 YANGODOS GEVANHAUS, 28.04.10,,RKF 2742228,DMS285 -1, -1
:Cent V.Haus Portofino :K-Hope
: . : .. .

. ++- , 28.10.09 , 2884177, DPO 517
: Nordblick Mascot :
. .. . .. .,.,

1 +++ , 4.07.09, 2562497, TQG 356 -2 -2
: :
. .. . .. .

2 -++ DZELARI HIL AKASHA 21.11.09,,RKF 2649205 TIW 1120 -1
:Primus V.Schloss Querenburg :Santlauris Elinor
. .. . .. .

3 -++ , 11.04.10,. 2754815,AXU8381
:Siska V.D.Freiheit Westerholt :
: .. : . .

4 -+- RAYHEN , 22.11.08,-,AWW 2125,RKF 2513509 -2, -1
:Baks :Orhidea
. . . .

5 +++ 19.01.10,, 2754404, DES1585
: :
. .. . . .

6 -++ Ш 21.03.10,, 2796836, AXU8174 -2, -1
:Dingo V.D.Malchover Aue :
: : .

7 -++ YANOVSKI HLOYA GINDERBURG , ,DMS 288 -1, -1
Cent V.Haus Portofino K-Hope
: .. : .

8 +++ ENDREFALVA UNDINA, 1.05.08 , 2372502,T-D 4807
: . :
.. . .. .

9 -++ GET 3013, , 31.03.10, 2754592 -1, -1
.: .: Quali vom Waschtengraben
.: .. .: .. .

10 -+- .. 1.04.09, , 2649959 AGF 1400
:Primuss V.Schloss Querenberg :
. .. . .. .

1 , ,6.03.10, AWW 3050, 2754065 -1
:Romulus V.Frankengold :Ria V.Martelsberg
: .. : .

, 22.11.08, , AWW 2153 2515510 -1, -1
: :
. . .. .,

, 9.05.04, . 1618109, 782
: : .
. . . .. .
 


 ,


1 , 14.12.11 ,LGN 317
:Vax Vom Ritterberg :
. . .,

1 , 15.07.11, , GET 3380
: :
. .. . .. .

2 , 15.07.11, BCI 481
:Cent V.Haus Portofino :
. .. . .. .,

1 19.05.11,, DNX2501
:Zavist Bogov Jackomo Kazanova :
: .. : .. .,

1 16.02.11, ,TME 147
:Endrefalva Enisey :Endrefalva Undina
.- . .. .

2 26.01.11,,GET 3250
: :
: .. : .. .,

1 -+- HAMELEON IZ DOMA KARMANOVOI, 27.03.09, RKF 2531733,AWW 2367 -1,-1, -1
:Engrefalva Clifford :Avangard Ikona
: .. : .. .

 

Copyright 2002-2010
by Barinskaya Nataly