.: :.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  wallpaper -
 
 
 
 


 


19 2011 . ()


.

 ,

1
/,05.01.2011,KKD 022,
( )
. . . ..,

2
/, 1.01.11, VMP 551,
( )
. . ..

3
/, 21.01.11, XFT 1314,
(ZEARO VOM ZELLWALDRAND )
. .. . .,

1
/, 1.01.11, VMP 555,
( )
. . ..

2
/, 28.01.11, TSV 901,
(HAGADAHLS FERRO )
: .. : .. ., . Ҩ

3
/, 20.12.10, ZOK 354,
( )
. . .

4
/, 21.01.11, XFT 1315,
(ZEARO VOM ZELLWALDRAND )
. .

5
/, 21.01.11, XFT 1316,
(ZEARO VOM ZELLWALDRAND )
. . . .. ,


1
/, 06.12.10,MLN 391,
(SULTAN V.D. YAHNHOHE WILDE GVEN BLAID )
: . . 

1
2964574, 24.11.10, 2424,
(KANTO VITAXIS )
. .,


1
/, 23.10.10, ANO 105,
(QUARTO V.PLASSENBURG )
. . . , 9-30

2
283-0104, 19.09.10, VMP 549,
( )
. . ..

3
/, 11.11.10, TCL 022, -
( )
. . .

4 Ҩ
/, 12.12.10, 1068,
(ZEARO VOM ZELLWALDRAND )
. .,

1

/,05.08.2010,TWX 137,-
(ZANDO V. WUTACHTAL )
. -, . .. . , - 97-67

2 2
2742816, 29.06.10, VMP 520,
(OTELLO HUHNEGRAB )
. . ..

3
2821963, 26.08.10, DJT ,
(ACE V. STATUS QUO SVARZEKOKS NICLA)
. .. 194295 , . 15-2-34
: .. 445005 , 23-126

4
2742819, 30.06.10, VMP 523,
(RAMOS WIEDECK ELISA V. FICHTENSCHLAG)
. . .,

1
2718763, 30.01.10, TMD 635,
( )
. .

2
/, 05.06.10, ANO 089,
(SISKA VON DER FRIEHEIT WESTERHOLT )
. .

3
2796648 , 03.02.10, DIL 1524,
( )
. .. . ,

4
2783167, 25.03.10, TWX 110.
(ROCKY V. MARTELSBERG )
. - . .

5
2796591, 23.02.10, XFT 1056,
( )
. .. . ..

6
/ 123, 15.06.10, TWX 123,
(ZYRAS VOM KLEINEN HOLZWEG )
.- . ..,

1
2764643, 25.12.09, ANO 076,
(BALTASAR OSTERBERGER- LAND )
. . .

2
2830593, 5.06.10, ANO 091,
(SISKA V.D. FREIHEIT WESTERHOLT )
. . .

3
2764642, 25.12.09, ANO 075,
(BALTASAR OSTERBERGER- LAND )
. . ..

4
2830594, 5.06.10, ANO 092,
(SISKA V.D. FREIHEIT WESTERHOLT )
. . : ..

5
2718672, 6.02.10, DGA 1588,
( )
. -10 . ..

6
2764408, 16.06.10, 2295,
(CENT V.HAUS PORTOFINO )
. .. . .

7
2854633, 14.06.10, TWX 118,
(VIRUS V.MEDIA )
. - .,

1
2687327, 24.11.09, VMP 489,
(OTELLO V. HUHNEGRAB )
. . ..

2
2687325, 24.11.09, VMP 487,
(OTELLO V. HUHNEGRAB )
. . ..

3  
2605312, 17.10.09, IMD 358,
( )
. . .

4
2583953, 01.07.09, DIL 1374,
( )
. . ..

5
2447925, 02.07.2009 DHR 227,
(YUMBO DJENESTRA )
. .. . ..,

1
2539418, 5.07.09, VHS 102,
(SISKA V.D. FREIHELT WESTERHOLT )
. . . ..

2
2539557, 23.07.09, XFT 836,
(CHESKO V. FRANKENGOLD )
. . ..

3
2696472, 08.01.2010, DXK 424, -
(-RAY V.D. NORISWAND )
: .. : .. ., . Ҩ

4
2531899, 21.06.09,XAU 306,
( )
. .. . .,,

1 /

2474436,11.08.08,ZVZ 410, , -1, -1
(SISKA V.D. FREIHEIT WESTERHOLT )
. .,. .,

2 /
2531581, 24.04.09, DIL 1342,
( )
. . .,

1 /
2336675,20.07.08,DIE 1815,, KKL-1
(DUX DE CUATRO FLORES LOE ENDREFALVA ISABELLA)
. .. . ., . .


2172843, 21.11.07, VMP 358,
(ICE V.HOLTKAMPER HOF KARAJA V.D. KAHLER HEIDE)
. . ..,

1 /
2385896, 10.07.08, GCL 199, , -1, -1, KKL-1
(CENT V. HAUS PORTOFINO )
. . .

2 /
2366585,05.02.08, TWX 074, , -2, -2, KKL 1
(ICE VOM HOLTKAMPER HOF )
. : ..

3 / 
2253396, 21.07.07, VXY 1995, , KKL 1
( )
. : ..

4 /
2352486, 8.05.08, XFT 470, , KKL-1
(ASTO V. KOLUMBUS )
. .. . .

5 /
2634380, 28.04.2009, 1963, , -2,-2
( )
. : .. 446350 -

1 LAFEE VOM HAUS CLANORA
2540000,G-C 2151, 11.11.07, , KKL-1
(DAGO VOM FRIESENBLACK XENTI VOM FARBENSPIEL)
. . ..

2 /
2253451, 26.07.07, TSX 112, , KKL-1
( )
. . . .

3 /
2362734, 28.06.08, DGR 2278,
( )
. .. . .,

1 / JIGAN

1407386, 19.12.02, 171, -, HD-A, -2 -2, -1
(Ede vom Schloss-Richthof x )
. . , .

2 SAMARA LAND SHTORM
1366237, 21.11.02,VMP 118,
(SABER V STEFFEN HAUS& )
. . .:,

1
/, 7.10.10, MZT 057,
(XAPO V. FRANKENGOLD & )
. . .,

1
/, 23.10.10, ANO 104,
(QUARTO V.PLASSENBURG & )
. : ,


 


,

1
/, 20.02.10, MZT 050,
( & )
. . . .

 

Copyright 2002-2010
by Barinskaya Nataly