.: :.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  wallpaper -
 
 
 
 


 


23 2009 . ()


: Szczesniak Zbigeew.

 ,

1 ( ) . .. .
2
( ) . .. .,

1 ( . ) . .. .
2
( ) . .. .
3
( ) . .
( ) . .. .,


1 ( ) . .
2
( ) . .. .
3
(Kimon v Butjenter Land ) . .. .
4
( ) . . .
5 - ( ) . .. .
1
( ) . .. .
2 ( ) . .. .
3 ( ) . .. .,


1 ( ) . .. .
2 ( ) . .. .
3 ( ) . .. .
4 (Krahauser Pascha ) . .. .
1 (Cezar v Kahri Babetta du val dAnzin) . .. .
2
( ) . ..
3
( ) . .. .
4
( ) . .. .
5
( ) . .,

1
( . .) . .
2
(Zamp v Thermodos ) . .. .
3
( . ) . .,

1
( ) . ..
( ) . .. .,

1 (Panjo v Kirschental Dolly v Frankengold) . .. .
2 (Emillio v Santamar ) . . .
3
( ) . .. .
4 ( ) . ..
5
( ) . .. .
6
( ) . .. .
7
( ) . .. .
1 (Enzo v Schulland ) . . .
2
( ) . .. .,

1 ( ) . .. .
2
(Panjo v Kirschenial Dolly v Frankengold) . .. .
3 (` ) . .
4 ( ) . .. .
5
(Donald v Frankengold ) . .. .
6 ( ) . .,

1 Natz v Frankengold (Valdo v Hugenotten Xoxi v Frankengold) . . .,

1 (Ergo no Bartas Krasta ) . .
2 (Larus vd Liebeswarte ) . .. .
3
( ) . . .
4
( ) . .. .
5
( ) . .. .,

1
(Margman Torsten x ) . , -
2 TOBI v FROSTEN (Germano Garliavietis Hara v Team Fiemereck) . .
3 ( x ) . , -
4 (Norbo Gelezinis Vilkas ) . ..
5 (Postman Christinen Brunnen x ) ,
6 ( x ) . ,
7 (Romulus vom Frankengold x ) . ,
1 - ( ) . ..
2 (Hasko v Steinway-Park ) . ..
3 ' ( ),

1 (Hill vom Fiemereck ) . .
2 ( x Iska vom Streithahn) ,
3 ( x Iska vom Streithahn) . , -
4 BRAVOS BIS HAVANA (Qweeks Karanberg Chasey Mis-Mar) . , . .,
5 ( )
1 ( ) 

Copyright 2002-2008
by Barinskaya Nataly