.: :.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  wallpaper -
 
 
 
 
 

:


 

 
14 2008 . ()

 

:  .
 


,

1
(ASTO v.Kolumbus x Vlaterfolg HILARY) ., . .,
2
(ASKO Garliavietis x ) ., . .,
1
( ) . . .,
2
( ) . . . .,
3
(USO v.Freiheit Westerholt x ) . . .,


,

1
(ASKO Garliavietis x ) . .,
2
(ASKO Garliavietis x ) ., . .,
3
(ASTO v.Kolumbus x ) .,
4
(ASTO v.Kolumbus x ) . . .
5
(ASTO v.Kolumbus x Vlaterfolg HILARY) ., . .,
6
(ASTO v.Kolumbus x Vlaterfolg HILARY) . . .,
7
(BALTAZAR Golden IDOL x . .) . ., .


,

1 ( ) . ., .


,

1 SAVANNA vom Frosten (ATSEL Hof Yuvenal x AIKE z Krzywego) ., . .,

2 ( . -) ., . .
3
(ASKO Garliavietis x ) ., . .,
4
( . -) ., . .


,

1 (NATS s Lesnogo x Mein Stern Bogema) ., . .,
2 .
( . ) ., . .,
( ) . , . .,


,

1
(NATS s Lesnogo x Mein Stern Bogema) . .,
2
( ) . .
3
( ) ., . .,  
 

,

1 (ODIN Gelezinis Vilkas x ) .,
2
( ) ., . .,
3
(YOSCHI v.Lowehhof x ) . .,
1
(IWAN v.Stahlshuttenhof x ) . .
2
( ) . . .
3 ( ) XORO v.Ludwigseck
(ESKO v.Grafental x QUECKE v.Ludwigseck) . .,


,

1 (ASTO v.Kolumbus x ) . .,
2
( ) ., . .,
3
( ) . .
4
( ) ., . .,
5
(CENT v.Haus Portofino x -) . . .,
6
( . ) . . .,
7
( ) .,
. -
( ) . . .,


,

1 (ODIN Gelezinis Vilkas x ) . .,
2
( ) .,
3
( ) . , . .,


,

1 TEQUILA iz Doma Allens (THOR v.Friedenspark x XARINA v.Fiemereck) ., . .,
2
(KUNO v.Taubenbrunnen x ) . . .,
3
(PRUDENS v. Christinen Brunnen x ) . . .,
4
( ) ., . .,
5
( ) ., . .,


,

1 QANTOS v.d.Vallendarer Hohe
(WALLACE aus Agrigento x GINGER v.d. vallendarer Hohe) .,
1 -
( ) .,
2
( ) . .,
3
( ) ., . .,


,

1 (UMBRO v.Fichtenchlag x ) . .,
2 Ku Haus K-SINDI
(NEX v.d.Noriswand x Ku Haus ARLET) . , .,
3 Vlaterfolg VALENCIA
(JEFFREY v.Fichtenschlag Vlaterfolg YUTA) ., . .,
4 Mein Stern BOGEMA
(PASKO v. Klostermoor x SHENDI) . . .,
5
(LAKKI x ) ., . .,
6 Vlaterfolg HILARY
(VITO v.Frankengold x NANGA v.d.Kahler Heide) ., . .,
7
( ) . . .,


 

Copyright 2002-2010
by Barinskaya Nataly