.: :.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  wallpaper -
 
 
 
 
 

:


 


14 2008 . (--)


.

 


,

1 (.: .: ) .: .
2
(.: .: ) .: .
3
(.: .: ) .:
1
(.: .: ) .: .


,

1 (.: ICE v.Holtkamper Hof .: ) .: .
2 (. RYKER v. Christinen Brunnen .: ) .: ,
3
(.: .: .) .: .

4 (.: . .: ) .:
5
(.: .: ) .:
6
(.: .: ) .: .


,


1 (.: .: ) . .
2
(.: . .: ) .: .
1
(.: .: ) .:
2
(. Endrefalva CLIFFORD .: ) .: .


,


1 (.: URMAN GOLD SCHAFERHUND .: - ) .
2
(.:BARU s Kamenoy Zemly .: XENJA s Dalevoy Zemly) . . --
3
(.: .: ) .: .
4
(.: ICE vom HOLTKAMPER HOF .: . ) .
5
(.: .: ) .: .


,

1 (o.: ONEAL v.Anteus m.: ) : ..
2
(.: BARU s Kamenoy Zemly .: ) . ..
3
(.: .: ) .: .


,

1 (. Ryker v. Christinen Brunnen . ) . . ,
2
(.: . ) .,
3
(. ERGO no Bartas Krasta . ) . .


,

1 (.: . .: . ) . .
2
(. Endrefalva CLIFFORD . ) . . --
3
(. PRIMO v. Haus Babilon . ) . .
4 NAR RIWAL HOF
(. DUX de Cuatro Flores . HANNY Hartis Bohemia) . ..
5
(.ETTO v.Team Fiemereck . ) . . . --
6
(. Vogerland FARAON . ) . .. --
(.: . ..: ) .: .. .


,

1 (. Endrefalva CLIFFORD . ) . & . --
2
(. Endrefalva CLIFFORD . ) . .
3
(. . JULE v. Lechtal) . ..
4 NORA RIWAL HOF
(. DUX de Cuatro Flores . HANNY Hartis Bohemia) .: .
5
(.: .: ) : ....
6
(. PASS Dlga Roven . ) . ..
7
(.: .: . . ) .: .
8
(.: URMAN GOLD SCHAFERHUND .: . ) .
(. ODIN Gelezinis Vilkas . ) . .. --
(
.: .: ) .:
(. CENT v. Haus Portofino . ) . . --


,

1 KASPER DJENESTRA (o.: FLIP v.Freiheit Westerholt m.: UPSI Djenestra) : ....
2
(.: .: ) .: .
3
(.: .: ) .: . .
4
(. . ) .
5
(: IDOL v.Baccara .: ) .: . .


,

1 (.: RYKER v. Christinen Brunnen . ) . .
2
(: ETTO v. Team Fiemereck .: ) .: . ..
3
(.: KUNO v Taubenbrunnen .: ) .: ,  
4
(. Endrefalva Clifford . ) . . --
5
(. . ) . .
 
(: ETTO v. Team Fiemereck .: ) .:


,

1  / (. CENT v. Haus Portofino . ) . .
2 / ALEKC KUTAGER DONN (o.: YUNKER v.Lentulo .: ALEKC KUTAGER YUZHANKA) .:
3 / (. KARATS Ulk . ) . ..
4 /
(.: URAS s Dalevoy Zemly .: ) .:
5 / RUS GERTS ADELL LAUZER
(. PASKO vom Klostermoor . JULE v. Lechtal) . ..
6 / SHELEGOR YUTTON
(. TILL v. Herzbach . VILMA) . .
7 /
(.: .: ) .: .
8 /
(. KUNO v. Taubenbrunnen . PILLE v. Tronje) .: ,
9 /
(.: RYKER v.Cristinen Bhunnen .: ) .: . .
10 /
(.: .: ) .: .
,
(.: .: ) .: . .


,

1 / XENJA Z DALEVOY ZEMLY (. WHISKY v. Bierstadter Hof . FIGY z Dalevoy Zemly) . ..
2  /
(.: .: ) .: . . 
3 /
(. RYKER v. Christinen Brunnen .: ) .: ,
4 / -
(. . - ) . .
5 /
(. :YUNKER von Lentulo . KIRA v.-St.-Michaels-Berg) . ..
6 /
(.: . .: ) . .
7 /
(.YUNKER v.Lentulo .: ) .: .
/
(.: .: ) .:
/
(. RYKER v. Christinen Brunnen .: . ) .: .
/
(.: .: ) .: . .
/
(.: LOBO z Dalevoi zemli .: GILLA ot Orlando) .: . .
(.: ATOS aus Kiama .: ) .: . . 

Copyright 2002-2010
by Barinskaya Nataly