.: :.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  wallpaper -
 
 
 
 
 

:


 

  2008
162, ѻ
17 2008 . ()


.., -.

 


,

1 , \, JJG 437, 15.10.07
. Gambit iz Voiska Donskogo . Chagris s Logoiskogo Trakta . ., . .,
2 , /, JJG435, 15.10.07
. Gambit iz Voiska Donskogo . Chagris s Logoiskogo Trakta . ., . .,


,

1 /, LAI 996
. . . ., . .,
2
\, JJG 440, 15.10.07
. Gambit iz Voiska Donskogo . Chagris s Logoiskogo Trakta . ., . .,
3
/, LAI 989, 28.08.07
. . . ., . .,
4
\, JJG 438, 15.10.07
. Gambit iz Voiska Donskogo . Chagris s Logoiskogo Trakta . ., . .,


,


1 /, VEK1142, 01.08.07
. . . ., . .,
2
/, .VAR 080, 21.06.07
. . . ., . .,
3
/, VEK1144, 01.08.07
. . . ., . .,
, /, VAR 091, 02.09.07
. . . ., . .,
/, VEK1143, 01.08.07
. . . ., . λ,
, /, VAR 074, 21.06.07
. . . ., . .,


,


1 \, VAR 082, 01.07.07
. . . ., . .,
\, XSX 252, 13.07.07
. Xsano van Mutzenburg . . .., . .,


,

1
\, AZZ 1217, 08.03.07
. Gambit iz Voiska Donskogo . . ., . .,
2
\, VAR 072, 09.05.07
. . . ., . .,
3
\, VAR 069, 23.02.07
. . Dulsinea Dog Florian . ., . .., .


,

1 ZILBER VASSERFAL FARAON RKF 2036886, LAI 781, 01.12.06
. Karat s Ulk . Zilber Vasserfal Kleopatra . ., . .,
/, 1316, 14.12.06
. Van Damme v. Team Fiemereck . . ., . .,


,

1 \, 1312, 22.12.06
. . . . ., . .,
2
\, 1265, 25.11.06
. . . . ., . .,
3
\, 1315, 22.12.06
. . . . ., . .,
4
\, 1313, 22.12.06
. . . . ., . .,


,

1 1875230, LAI 652, 26.04.06
. . . . . ., . .,


,

1 1981954, 1172, 04.05.06
.Zaban v.Fiemereck . . ., . .,
2 1981970, 846, 20.02.06
.Zaban v.Fiemereck . . ., . .,
3
/, VAR 044, 02.04.06
. . . ., . .,
4
\, DZZ 145, 27.09.06
. . . ., . .,


,

1
UA.UKU000164/07,01DS06, 26.01.06
. . . . . ., . .,
2
1603934, BSG 390, 15.04.04, -1
. . . . , . .,
3
2036611, TGO 034, 18.11.05, -1, -2
. . . ., . ,
AVGUST s LOGOISKOGO TRAKTA, 1995826, 9735, .. 15.08.04, -1
. Igor vom Poppenberg . Taina s Logoiskogo Trakta . ., . .,
GAMBIT IZ VOISKA DONSKOGO
, RKF 1760010, TLN 18, 12.04.05, IPO-1
. Poryadok ot Seryh Psov . Barrakuda iz Voiska Donskogo . ., . .,
PORYADOK OT SERYH PSOV
RKF 1462711, 476, 11.08.03, IPO-3
. Torzsok Dombi Kevin . Yudita ot Seryuh Psov . ., . . .., .


,

1
1866894, LAI 591, 01.01.06, -1,-1
. Pasko v. Klostenmoor .
. ., . ,
2
1528767, 460, 30.12.03, , , -1.
. Dian v. Baronenwald . . ., . .,
3
1262684, 731, 14.05.01, -1,HD B,.1
. Pedro v. Laacher Haus . . ., . .,
4 CHAGRIS s LOGOISKOGO TRAKTA
2628928, 12059, 09.10.05, -1, -1
. Sallo v. Hasenborn . Tacki v. Edelgarten . ., . .,
1664461, 978, 28.09.04, -1
. Xano v. Wallgraben . . ., . .,


,


1
88373, 087, 27.03.1997
. . . ., . .,


 

Copyright 2002-2010
by Barinskaya Nataly