.: :.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  wallpaper -
 
 
 
 
 

:


 

 
23 2007 . ()

 

: .
 


,

1
..13.04.07. 142 .. .
. . . .. . ..
 

2 ..2.05.07. ALI 053 .. .
. . . .. . ..

1
..28.03.07. TJI 286 .. .
.Idol v.Baccara m. . . ..,


1 ..13.04.07. 148 .. .
. . . .. . ..

2
..28.03.07. .. .
.Idol v.Baccara m. . . ...

3
..13.04.07. 136 .. .
. . . .. . .. ...

4
..13.04.07. 135 .. .
. . . .. . ..

5
.. 04.05.07 BMD 037 ..
. . . . . . ..

6
..08.04.07. LAP 110 .
.Kuno vom Taubebrunnen m. . . . ..

7
..28.03.07. DSH 188 .. .
. . . . . .. .
 


,


..28.12.06. LAP 094 .. .
.Carlo v.Holtkamper Hof . . . . .. .,

1 ..28.12.06. LAP 096 .. .
.Garlo v. Holtkamper Hof . . . . ..,

1 ..1.12.06. LAI 779 .
.Karat,s Ulk . . . .,

1
..15.10.06. DHR 263 .. .
. Ryker v. Christinen Brunnen . . . .

2
..28.12.06. DTV 211 .
.Etto v.Tiem Fiemereck m.Kira v.St.-Michaels-Berg . .

3
..10.11.06. 124 .
. . . .. . ..

4
..28.11.06. NCC 19 2028818 .
. . . .. . .

 

,

1 ..13.08.06. BCI 114 1946919 .
.Karat,s Ulk . . . . .
 
2
..3.04.06. DAF 2185 1969893 .
. . . . . .

3
..1.06.06. LAP 071 2036297 .
.Ruker v.Christinen Brunnen . . . . ..

1
..29.03.06. TJI 173 1853530 .
.Ryker vom Christinen Brunnen . . .. . ..,

1 ..28.03.06. DXR 244 .
. . . . . . ..

2
..28.06.06. DTV 182 1910269 .
.Athos aus Kiama . . .
 
3
..10.05.06. 111 1937290 .
. . . .. . ..

4
..2.04.06.DFE 300 2002858 .
.Gazdagpataki Igel . . .

1
..23.06.06. LAP 081 1987764 .
.Athos aus Kiama . . . . .. .

2
..19.07.06. DEU 429 .
.Odin Gelezinis Vilkas . . . . .,

1 ..12.10.05. DTV 155 1853026 .
.Xano z Dalevoy Zemly m.Kira v. St- Michaels-Berg . .

2
..13.11.05. 80 1848240 .
.Qvantos v.d. Vallendarer Hohe . . . . .. .
 
3 GOLD FOM HAUS KRIBOS
..8.12.05. KRI 011 1866142 .
.Toth Haz Ore Eddi m.Alana Balt Hayata . . . .

4
..1.10.05. DAF 2061 1793345 .
.Kuno v.Taubenbrunnen . . . . .. .

5 ..01.10.05. DAF 2059 .
.Kuno vom Taubebrunnen . . . . .. - .,

1 ..19.11.05. 96 1848286 .
. ո . . .. . ..

2
..26.09.05. DSH 144 1833148 .
.Rico Ukrainian Land m.Diksy Dneprovskaya . . . .

3
.. 15.03.06 ZVN 207 1916490
. . . . .

4
. .22.01.06. LAP 070 .
. . . . .

5
..11.04.06. 1043 2019110 .
. . . . ..

1
..1.10.05. DAF 2065 1793349 .
. Kuno vom Taubebrunnen . . . . .. .,

1 RYKER V. CHRISTINEN BRUNNEN
..25.12.03. . D 7043 . SZ 2138574 .
.Qando v. Sofienwald m.Al E Ssandra v. Christinen Brunnen . .

2 ASKO GARLIAVIETIS
..2.04.02. .2750 .2750/02 BCU 166-007070 .
.Henry v.d. Dunieschenke m.Saskia v. Goldenen Zweig . . / . .

3
..26.10.04. DCU 185 1640457 .
. . . . . ..

4 POLITSEISKAJA SOBAKA PIT
..28.06.05. . DTV 136 1760080 .
.Uras z Dalevoy Zemli m. Politseiskaja Sobaka Vendy . .

1
..21.11.03. DTV 97 1517499 .
.Odin z Dalevoy Zemli m. Kira v. St- Michaels-Berg . . .

2
..23.04.03. DSH 044 1438219 .
.Glosemosen,s Meracus m.Diksy Dneprovskaya . . . ..

3
..8.02.05.DZF 6038 1692698 .
. . . .. . ..

4
..4.04.03. 104 1438229 .
.Glosemozen,s Meracus . . .. . ..,

1 XENJA Z DALEVOY ZEMLI ..22.01.04..145020 1646537 .
.Whisky v.Bierstadter Hof m.Figy z Dalevoy Zemli . .

2 SHELEGOR SCHWARZ ROSE
..25.04.03. DFE 107 1510064 .
.Gazdagpataki Igel . . . .. .

3
..27.05.02.DCU 102 1323367 .
.Sado v. Hasenborn . . . . ..
 
4
..6.01.04. 47 1541200 .
. . . .. . ..

5
..20.02.04. 034 1753522 .
. . . . . .

6
..29.01.03. 412 1366749 .
.Lobo z Dalevoi Zemly . . . ..

:

Ԩ
..10.04.03. 114 1438225 .
. . . .. . ..

..11.06.05. DRM 276 1781464 .
. . . . . .. .

..11.07.02. DZM 100 1482366 .
. . . . . . . .

..6.06.04. 040 1640820 .
. . . . . . .

RONA
..17.05.04. .15042319 1669878 .
.EFFE v.d. Ztnteiche m.Miranta . .. . .. .

..08.11.04. LAR 052 .
.Athos aus Kima . . . . .
 


 

Copyright 2002-2010
by Barinskaya Nataly