.: :.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  wallpaper -
 
 
 
 
 

:


 


17 2006 .

 

: .
 


,

1 (Chesko v.Fiemereck x )
2
( )


,


1 ( . )
2 (Chesko v.Frakengold x )
3 ( )


,

1 ( . )
2 ( . . )
3 ( . )


,

1 ERGO NO BARTAS KRASTA (Endrefalva Shimsay x Corlet No Bartas Krasta)
2 ( . . )
1 ( )


,

1 - . ( . . )
2 ( .)
3 ( )
4 (Fiete v.Nordlandzwinger . )
5 ( )
 

,

1 (Gambo v/Fichctenschlag x Voxy Jabora)
2 ( . )


,

1 (Gambo v Fichctenschlag x Voxy Jabora)
2 ( )
3 (Fiete v Norohandzwinger . )
4 ( )
5 (Goliath v.Heinrichplatz )
6 (Olex v.Winnloh " )
7 ( )


,

1 (Flip v.d.FreiHeit Westenrholt )
2 ( . )
3 ( . )
1 ( . )
2 ( )


,

1 ( )
2 ( . )
3 ( . )
4 ( . )
5 ( )
6 ( . )
7
( )


,

1 FLIP v.d.Freiheit Westerholt (Solo v.Frutetto x Uta v.d.Freihet Westerholt)
2 OLEX v.Winnloh (Zandro v.Winnloh x Flora v.Mimosenweg)
3 ( . )
4 ( . . ) 
5 ( )
6 MIHEY AUS Wilden Sonnenblumen (Faldor v.Fiemereck x Zimka Vanderzam)
7 ( )


,

1 ( . )
2
( .. )
3
( )
4
(Nicko v.Hammelsbacher Hof . )
5 .
( . )
6
( )
7
( )
8
( . )
9
( . )


 

Copyright 2002-2010
by Barinskaya Nataly