.: :.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  wallpaper -
 
 
 
 
 

:


 


( )

24 2005 .

 

:
 :

1 POLL V. LUCHWEG, SQB 2788, ,
WALLACE AUS AGRIGENTO X OTTI V. HUHNENGRAB, . , . .,

2 , \, 065, 28.10.2004, ,
. , . . , . ,

3 , \, 230, 08.11.2004, ,
PRIMO V. HAUS BABILON X ROTWILD FELLA, . , . , , ., 19

4 , 166-010609, 8994, 28.12.2004, ,
, . . .,

5 , \ , 225, 08.11.2004, ,
PRIMO V. HAUS BABILON X ROTWILD FELLA, . , . , , ., . , 98-11

1 - , .., TYK 09, 23.12.04., , , . , . .., .


:

1 * , 1634061, 111, 18.08.2004, ,
ODIN GELEZINIS VILKAS X , . , . .., .., , -, 1-1-215

2 , 2149409(.), T-D3723, 26.08.2004, ,
. , . E.Liutow , . .,

1 , \, ASB 1, 30.09.2004, ,
, . , . .., ., . , 14-58

2 , \, ASB 2, 30.09.2004, ,
, . , . .., , ., 18-298


:

1 , \-, LSBA 158, 13.07.2004, ,
. , . , . .., , ., 5-56

2 , 166-009043, 9043, 17.06.2004, -,
HEROS V POPPENBERG X , . , . .., , . , 2-1

1 , \, 155,19.07.2004, ,
, . 100/2, . .., . , 17-, 3-168

2 , \, 157, 19.07.2004, ,
, . 100/2, . 100/6, 216500, , ., . .


:

1 JEFFREY V. FICHTENSCHLAG, 2138180, T-B 3197, ,
. . , . , . , , , 1\22-62

2 .. , SN 2142468, 7577, 03.04.2004, ,
. .. , . , . -,

3 , 166-008322, 8322, 30.01.2004, ,
, . .., . ., .

4 . , , L 127, 24.11.2003, ,
, . , . .,

1 , \ , 190, 14.03.2004, ,
, . , . .., , . .

2 , 1510055, TOU 009, 01.12.2003, ,
, . ., . .., 216500, , ., . , 12


:

1 HARDY AMFITRION, BCU 166-008009, 29.05.2003, ,
ERASMUS VAN NOORT X PASJA AMFITRION, . Struk, . .., , 1- , 15

2 . , 1577264, - 1850, 25.08.2003, ,
. . , . , . ,

3 VANDO V. ISARSTRAND, RKF 1646062, R-C 9934, 24.05.2003, ,
ANDO V. ALTENBERGER LAND X NATALI V. JAHNHOHE, . , . .., 129275, , , 11-208

4 VAN DAMME V. TEAM FIEMERECK, BCU 166-008579, P-E 5089, 17.10.2003, , QUANTUM V. ARMINIUS X MINI V. NOBACHTAL, . , . ., ,

5 , 166-007837, 7837, 12.10.2003., ,
. . , . , . ., .

1 , \, 161, 24.04.2003, ,
, . , . .., , . , 10-26

2 , BCU 166-007739, 0209, 04.09.2003, ,
NEPTUN V. BERGMANNSLAND X , . , . ..


:

, +, ASKO GARLIAVIETIS, BCU 166-007070, 2750, 02.04.2002, ,
HENRY V. D. DUNIESCHENKE X SASKIA V. GOLDENEN ZWEIG, . , . ., ., ,

, 0, , 1444623, LSBA 043, 05.12.2002, ,
NORBO GELEZINIS VILKAS X , . , . .., , ., 75-77

1 , , + ELKO V. FICHTENSCHLAG, BCU 166-009762, - 8626, 18.04.2003, ,
NERO V. NOBACHTAL X HANSIE V. FICHTENSCHLAG, . , . .,

2 , + , 1214653, LAI 025, 10.06.2001, ,
, . , . ..,

3 , , + ,-1, -2, -1, , 1253051, 104, 04.01.2002, , . , . .., . , , . , 2-88

4 , + , 1262448, 1169, 24.12.01., - ,
. .. , . ..,

5 , + , 12.06.2001, ,
. , . , . , ., .

, - IPO-1 , 1302661, 203, 18.01.2002, ,
, . , . .., ., . , . . , 223-13


:

1 , \, 718, 28.11.2004, ,
, . , . ,

2 , \, 211458, 18.11.2004, ,
, . , . ., .

3 , \, 067, 28.10.2004, ,
. , . .., . ,

4 , \, 232, 08.11.2004, ,
PRIMO V. HAUS BABILON X ROTWILD FELLA, . , . .. , \ 6

1 . , .., 2314, 01.11.2004, ,
WARRO V. TROMPETERSPRUNG X , . , . ., ., .

2 , \, JTA 48, 14.12.2004, ,
, . .., . .., 216500,, ., ., 9

3 , \, 233, 08.11.2004, ,
PRIMO V. HAUS BABILON X ROTWILD FELLA, . , . .., 214015, , ., 16-141

4 , \, TYK 09, 23.12.2004, ,
ASKO GARLIAVIETIS X , . , . .., 214004, , ., 28-24

5 , \, TYK 010, 23.12.2004, ,
ASKO GARLIAVIETIS X , . , . .., 214020, , , 11-76


:

1 , \, T-D 3724, 26.09.2004, ,
CAYOS FIDELINS X CHICOLETTI ENDREFALVA, . , . , ,

2 * , 1634067, 117, 18.08.2004, ,
, . , . ,

3 , 166-009632, 23.08.2004, ,
WARRO V. TROMPETERSPRUNG X AMINA ZO SARACHOVA, . , . .., , ., 18-238

4 , \, TYK 005, 09.08.2004, ,
, . .., . , , 3- ., 16

5 , \, 024, 22.10.2004, ,
.. .. , . , . , .., , , 29

6 , 1640413, 022, 22.10.2004, ,
.. .. , . , . .., .., , , 9

7 . , 166-009618, SR 027, 14.08.2004, ,
ASKO GARLIAVIETIS X , . , . .,

8 , \, ASB 11, 09.10.2004, ,
. , . , . .., , . ., 18-298

2 , 166-010478, 2292, 17.09.2004., ,
, . , . ????, .


:

1 , 1626311, 153, 18.06.2004, ,
, . , . .., 214004, , , 7-57

2 , .., 21.07.04., ,
, . ., ., .

3 , \, LSBA161, 13.07.2004, ,
. , . , . .., , , 16-58

4 , .., 03563, 30.06.2004, ,
. , . , . ., , .

1 , \, 160, 19.07.2004, ,
, . 100/2, . 100/6, 216500, , ., . .

2 , \, 161, 19.06.2004, ,
, . 100/2, . ., , ., 17 -., 5-35


:

1 ROSALIE V. CHRISTINEN BRUNNEN, .., E-D 7044, 25.12.03., ,
QUANDO V. SOFIENWALD X ALESSANDRA V. CHRISTINEN BRUNNEN, . , . ., ., .

2 , \, 185, 29.01.2004, ,
. , . ., . .., , 1- .,15-2

3 ICA VOM HEINRICHPLATZ, SZ 2139329, A-A 2557, 08.02.2004, ,
LARUS VON BATU X SILVANA VOM HEINRICHPLATZ, . , . .., . , -, 1- 580

4 VLATERFOLG PERLA, RKF 1595313, LSBA 102, 11.10.2003, ,
PASKO V KLOSTERMOOR X VLATERFOLG ROSSA, . .., . .., ., . ., 7\1-160

5 , 1634962, 03, 14.01.2004, ,
, . , . , .,

6 , 1558625, 17.03.2004, ,
MAXX V. HAUSVALDER BACH X , . , . .., .., , , 11-78

7 . , 1592273, TPJ 005, 12.03.2004, ,
PAX V HAUS ERLEBACH X , . -, . ., 117208, , , 3-1-25

8 , 1517247, BNV 107, 04.12.2003, ,
BEAR OF MOUNT STAR LASSO X , . , . .., , 800 , 11-4-36

9 , \, 184, 29.01.2004, ,
. , . , . .., , ., 40-142

10 . , 1592274, TPJ 006, 12.03.2004, , P
AX V HAUS ERLEBACH X , . -, . ., , -, 1-340

11 , 1541506, TKW 037, 22.02.2004, ,
, , . , . .., .

12 , 1558624, 17.03.2004, ,
MAXX V. HAUSVALDER BACH , . , . .., , , 6-5-6

13 , \, 139, 13.12.2003, ,
, . 100/2, . .., 216500, , ., ., 17

14 , 166-008503, 8503, 06.02.2004, ,
MAXX V HAUSWALDER BACH X , . , . ..,

15 , 1558600, 203, 23.03.2004, ,
PRIMO V. HAUS BABILON X , . , . ., , , 53

16 , \, , 24.12.2003, ,
. , . , . ..-, ., .

17 , \, , 21.01.2004, ,
, . , . ,


:

1 NIKOL, RKF 1610643, 7557, 06.08.2003, -,
HEROS V POPPENBERG X USKAYA V WELFENSCHLOSS, . , . .., 215500, ., ., . , 17

2 . , 166-007798, FH 0798, 09.08.2003, ,
, . , . ., ,

3 , 166-007758, 7758, 15.08.2003., ,
, , . . ., .

4 . , SZ 2135004, hac 3712, 23.08.2003, ,
. , . , . ,

5 , 144929, 172, 05.07.2003, ,
, . .., . .., , , 1\6-49

6 , 166-007476, 02.08.2003, ,
. . , . , .

7 TINA V. FROSTEN, BCU 166-007881, L 122, 09.09.2003, ,
ASKO GARLIAVIETIS X HARA V. TEAM FIEMERECK, . , . ., ,

8 , 166-007886, 005, 19.08.2003, ,
, . , . .,


:

96. , + , 1178724, 007, 09.04.2001, ,
. , . , . ., .

1 , , + , 1444625, LSBA 045, 05.12.2002, ,
NORBO GELEZINIS VILKAS X , . , . ., , ., 75-77

2 , , + , 166-007749, 3738, 19.04.2001, ,
. . , . . ., .

3 , , + , , , 1353984, 05002, 02.11.2002, ,
. . , . , . ,

4 , , + IPO-1, -3, -3, -1, , 1253296, 061, 17.12.2001, ,
VORC V. BATU , . , . .., ,, 3-1-25

5 , , + , , 1, , 1253057, 110, 04.01.2002, , . , . , . .., , 214033, , \ 33

6 , + , -1, ROTWILD FELLA, BCU 166-006740, 2069, 15.11.2001, ,
INGO V. ZELLWALDRAND X LIBERFROIND BRIGITTA, . , . ..,214033, , \ 6

7 , + , , -1, , 1179658, 229, 21.08.2000, ,
, . , . , 215500, , ., . , 17
 

Copyright 2002-2010
by Barinskaya Nataly