.: :.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  wallpaper -
 
 
 
 
 

:


 


2004
11-12 2004., .

Klaus Gothe (), :

1 . 24.03.2004 (Jiovanni v. Schloss Querenburg x )
. , . ,
2 14.03.2004 (Sprintas Garliavietis x )
. , . ,
3 04.06.2004 (Sallo v. Hasenborn Zaskia v. Galgenberg)
. , . , .

 

, :

1 . 12.03.2004 (Pax vom Haus Erlebach x )
. . , .
2 . 16.03.2004 (Asko Garliavietis x . )
. , . , .
3 . 28.03.2004 (Sprintas Garliavietis x . )
. . , .
4 11.04.2004 (Igor v. Poppenberg x )
. . , .
5 . 12.03.2004 (Pax vom Haus Erlebach x )
. . , .
6 14.03.2004 (Iso v. Steinwei-Park x )
. . , .
8 17.03.2004 (Heros v. Poppenberg x )
. , . , .
9 14.03.2004 (Sprintas Garliavietis x )
. . ,
10 21.03.2004 ( x )
. , . , .
1
20.03.2004 ( x )
. . , .

 

, :

1 . 18.02.2004 (Sprintas Garliavietis x Jina v.d. Juchhe)
. , . , .
2 30.01.2004 (Sprintas Garliavietis x )
. , . , .
3 04.04.2004 (Jasko v. Spessartblick x )
. , . , .
4 22.01.2004 (Sprintas Garliavietis x )
. . , .
5 . 17.01.2004 (Heros v. Poppenberg x )
. . , .
6 . 14.01.2004 (Neron z Weselskoy Zagrody x Maika z Weselskoy Zagrody)
. , . ,
7 18.02.2004 (Gambo v. Ritterberg x )
. , . ,
8 30.01.2004 (Sprintas Garliavietis x )
. , . , .
9 18.02.2004 (Gambo v. Ritterberg x )
. , . , .
 


, :

1 29.01.2004 (Vitus von Haus Kalbach x ) . , . ,
2 . 14.02.2004 (Sprintas Garliavietis x . )
. . , .
3 20.12.2003 (Opus vom Weiherturchen x Amina zo Sarachova)
. , . , .
4 20.12.2003 (Opus vom Weiherturchen x Amina zo Sarachova)
. , . , .
5 . 26.02.2004 ( . x )
. . , .
6 . 14.01.2004 (Neron z Weselskoy Zagrody x Maika z Weselskoy Zagrody)
. . , .
7 - 12.02.2004 ( x )
. . ,
8 - 06.02.2004 ( . x )
. , . ,
9 . 01.01.2004 (Jiovanni v. Schloss Querenburg x )
. . ,
10 11.03.2004 ( x )
. , . , .
11 30.01.2004 (Sprintas Garliavietis x )
. , . , .
12 28.01.2004 ( )
. , . , .
13 31.01.2004 (Alex Framato Rolau x )
. , . , .
14 23.02.2004 (Jiovanni v. Schloss Querenburg x )
. , . , .
15 . 14.01.2004 (Neron z Weselskoy Zagrody x Maika z Weselskoy Zagrody)
., .,
 


, :

1 12.10.2003 (Sallo vom Hasenborn x Taiga vom Ritterberg)
. , . , .
2 VAN DAMME v. TEAM FIEMERECK 17.10.2003 (Quantum v. Arminius x Mini v. Noebachtal)
. , . &, .
3 25.11.2003 ( )
. . ,
4 - 09.12.2003 ( x -)
. . , .
5 - 09.12.2003 ( x -)
.  , . .
 


, :

1 11.11.2003 (Sallo vom Hasenborn x Ciss vom Ritterberg)
. , . ,
2 15.10.2003 (Vallet Framato Rolau x Viktoria)
. . , .
3 11.12.2003 (Alex Framato Rolau x Zaskia vom Galgenberg) . , . , .
4 . 19.09.2003 (Asko Garliavietis x Hara vom Team Fiemereck)
. , . -, .
5 - 09.12.2003 ( x -)
. . , .
6 - 09.12.2003 ( x -)
.  , . .
7 . 03.11.2003 (Neron z Weselskoy Zagrody x . )
. , .,
8 07.11.2003 (Neron z Weselskoy Zagrody x . ) 
. , . , .
9 (Neptun v. Bergmannsland x )
. , . , .

 

, :

1 SG HARDY AMFITRION 29.05.2003 (Erasmus van Noort x Pasja Amfitrion)
. , . , .
2 SG . 29.03.2003 (Jak Rykon x )
. . ,
3 SG 22.06.2003 (Gambo v. Ritterberg x )
. , . "", .
4 SG ENDREFALVA CHENDLER 26.03.2003 (Hill v. Farbenspiel x Flori v. Brauneck)
. , . , .
5 SG 19.08.2003 ( x Dafna Meisehof)
. , . , .
6 SG 21.06.2003 (Sallo vom Hasenborn x )
. , . , .
7 SG 28.04.2003 (Neptun v. Bergmannsland x )
. , . , .
8 SG 18.05.2003 (Natz v Hammelsbacher Hof )
. . , .
9 SG 12.07.2003 (Heros v. Poppenberg x )
. , . , .
10 SG 10.09.2003 (Gambo v. Ritterberg )
. , . , .

 

, :

1 SG
15.08.2003 (Sallo v. Hasenborn x )
. . , .
2 SG 02.08.2003 (Fedor v. Steinwei-Park Janka v. Steinwei-Park)
. . , .
3 SG . 08.09.2003 ( x . )
. , . , .
4 SG 07.08.2003 (Gambo vom Fichtenschlag x Merilin Super Agent)
. , . , .
5 SG 05.07.2003 ( )
. . , .
6 SG 03.08.2003 (Jiovanni v. Schloss Querenburg )
. . , .
7 SG 22.06.2003 (Gambo v. Ritterberg x )
. . , .
8 SG . 08.09.2003 ( x . )
. , . , .
9 SG 19.08.2003 ( x Dafna Meisehof)
. . , .
10 SG 27.07.2003 ( x )
. , . , .
11 SG 15.05.2003 (Gambo v. Ritterberg )
. . , .
12 SG 22.06.2003 (Gambo v. Ritterberg x )
. , . .
 


, :

1 SG 27.02.2003 (Sallo v. Hasenborn x Taiga v. Ritterberg)
. , . , .
2 SG 27.01.2003 (Uran vom Moorbeck x Tinka vom Tatzend)
. . -, .
3 SG 28.10.2002 (Sallo v. Hasenborn x Saskia v. Galgenberg)
. , . , .
4 SG 30.09.2002 (Neptun v. Bergmannsland x )
. . , .
5 SG 19.12.2002 (Farras v. Kirschental x )
. , . , .
6 SG 23.11.2002 ( x )
. , . , .
. . 12.02.2003 (Gambo v. Ritterberg x . )
. , . .
 


, :

1 SG . 12.02.2003 (Gambo v. Ritterberg x . )
. . , .
2 SG 27.01.2003 (Uran vom Moorbeck x Tinka vom Tatzend)
. . -, .
3 SG 17.12.2002 (Ghandi von Arlett x Endrefalva Anastasia)
. , . , .
4 SG HEXE Z BUGU-SLOVAKIA 05.01.2003 (Nadyr Framato Rolau x Tessy z Bugu)
. . , .
5 SG 03.03.2003 ( x )
. , . , .
6 SG 21.01.2003 (Bear Of Mount Star Lasso x Naomi Meisehof)
. . , .
7 SG . 23.10.2002 ( . x . )
. . ,
8 SG 04.10.2002 (Jocker vom Wildsteiger Land x Panda Super Agent)
. , . , .
9 SG 01.02.2003 (Jack Rykon x )
. , . , .
 


, :

1 V (+) 20.01.2002 (Jocker v. Wildsteiger Land x )
. , . , .
2 V (+) ISO v. STEINWEI-PARK 17.12.2001 (Dux Della Valkuvia x Gundi v. Suentelstein)
. , . , .
3 V (+) SPRINTAS GARLIAVIETIS 12.07.2001 (Zarno v. Fabenspiel x Mirka v. Paradiesgarten)
. , . , .
4 V (+) 22.02.2001 (Sallo v. Hasenborn x )
. . , .
5 V (+) 20.01.1997 (Jeck v. Noricum x -)
. . , .
6 V (+) 08.12.1999 (Kimbo von der Lilienthalstrasse x Endrefalva Lusy)
. , . , .
7 V (+) NERON Z WESELSKOY ZAGRODY 13.03.2002 (Baru v. Haus Yu x Quina z Beroliny)
. , . , .
8 V (+) 04.01.2002 (Fitus v. Haus Kalbach x )
. , . , .
9 V (+) 12.06.2001 (Sado v. Hasenborn x )
. , . , .
10 V (+) 09.04.2002 (Bear Of Mount Star Lasso x Dolly Meisehof)
. , . , .
 


, :

1 V (+) 04.01.2002 (Fitus v. Kalbach x )
. , . &, .
2 V (+) 15.06.2001 (Jocker v. Wildsteiger Land x )
. . , .
3 V (+) 17.12.2001 (Vork v. Batu x )
. , . , .
4 V (+) 19.04.2001 (Jocker vom Wildsteiger Land x Queen vom Ritterberg)
. . , .
5 V (+) 15.11.2001 (Ingo vom Zellwaldrand x )
. , . , .
6 V (+) 17.01.2002 ( x )
. . , .
7 V (+) 25.07.2001 (Sado vom Hasenborn Bacardi vom Hasenborn)
. . , .
8 V (+) -- 18.04.2002 (Gando v. Holzhaimer Linde x Tessa Garliavietis)
. . , .
1 SG (0) 05.05.2002 (Gero v. Sulbachtal x )
. , . , .
2 SG (0) 21.09.2001 (Silko v. Braunschweiger Land )
. . , .


:

1 SALLO V. HASENBORN . ,
2 SPRINTAS GARLIAVIETIS . , .
3 NERON Z WESELSKOY ZAGRODY . , .
1 " " . ,
2 " " . ,
3 " " . ,

 

Copyright 2002-2010
by Barinskaya Nataly